Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení sociálních služeb a prevence

Vedoucí: Bc. Hana Jansová, DiS.
Manažer prevence kriminality
Telefon: +420 466 859 136
E-mailhana.jansova@mmp.cz

Adresa oddělení:
Magistrát města Pardubice
Oddělení sociálních služeb a prevence
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Umístění kanceláří:
U Divadla 828, 530 21 Pardubice  2. patro

 • zajišťuje terénní sociální práci pro cílové skupiny osob (zejm. zdravotně postižení, rodiny s dětmi, osoby v hmotné nouzi, seniory, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v obtížných životních situacích) v rámci města a celého správního obvodu,
 • zajišťuje sociální poradenství a aktivizační služby pro dané cílové skupiny, v případě potřeby zprostředkovává občanům pomoc prostřednictvím městské sociální sítě, případně jiným vhodným způsobem,
 • na dožádání různých orgánů provádí sociální šetření k posouzení životních situací občanů,
 • provádí sociální šetření pro řízení o přidělení bytů v domech zvláštního určení,
 • spolurozhoduje o umístění do zařízení, které provozuje příspěvková organizace Sociální služby města Pardubic,
 • koordinuje práci s národnostními menšinami ve městě, za město spolupracuje v oblasti rovných příležitostí,
 • koordinuje spolupráci města a ostatních organizací v rámci prevence kriminality ve městě,
 • v přímé spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí a dalším státními i nestátními organizacemi, školami atd. analyzuje v rámci terénní sociální práce situace v oblasti negativních jevů u dětí a mládeže v příslušném správním obvodu,
 • zajišťuje agendu kurátora pro dospělé, pečuje o osoby společensky nepřizpůsobené,
 • v rámci svých činností spolupracuje s dalšími státními i nestátními institucemi v Pardubicích, zejména krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, krajským úřadem, okresní správou sociálního zabezpečení, policií, soudy, poskytovateli sociálních služeb atd..
 • prostřednictvím manažera prevence kriminality koordinuje spolupráci města a ostatních organizací v rámci prevence kriminality ve městě, tvorba městského Programu prevence kriminality,

 

Kontakty na pracovníky

JménoTelefonKancelář

Bc. Hana Jansová, DiS.

466 859 136

211

Bc. Petra Burešová

466 859 651

212

Bc. Nela Polednová

466 859 629

212

Bc. Helena Poláková

466 859 741

212

Nikola Lazaridisová, DiS.

466 859 625

213

Eva Flégrová 466 859 630

209

Karolína Chmelařová, DiS.

466 859 611

213

Bc. Lenka Přichystalová, DiS.

466 859 646

209

Bc. Andrea Borovičková

466 859 813

210

Vladimír Borovec

466 613 224

 Městská ubytovna, Češkova 1240, Pardubice