Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení sociálních služeb a prevence

Vedoucí: Bc. Hana Jansová, DiS.
Manažer prevence kriminality
Telefon: +420 466 859 136
E-mailhana.jansova@mmp.cz

Adresa oddělení:
Magistrát města Pardubice
Oddělení sociálních služeb a prevence
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Umístění kanceláří:
U Divadla 828, 530 21 Pardubice  2. patro

 • zajišťuje terénní sociální práci pro cílové skupiny osob (zejm. zdravotně postižení, rodiny s dětmi, osoby v hmotné nouzi, seniory, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v obtížných životních situacích) v rámci města a celého správního obvodu,
 • zajišťuje sociální poradenství a aktivizační služby pro dané cílové skupiny, v případě potřeby zprostředkovává občanům pomoc prostřednictvím městské sociální sítě, případně jiným vhodným způsobem,
 • na dožádání různých orgánů provádí sociální šetření k posouzení životních situací občanů,
 • provádí sociální šetření pro řízení o přidělení bytů v domech zvláštního určení,
 • spolurozhoduje o umístění do zařízení, které provozuje příspěvková organizace Sociální služby města Pardubic,
 • koordinuje práci s národnostními menšinami ve městě, za město spolupracuje v oblasti rovných příležitostí,
 • koordinuje spolupráci města a ostatních organizací v rámci prevence kriminality ve městě,
 • v přímé spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí a dalším státními i nestátními organizacemi, školami atd. analyzuje v rámci terénní sociální práce situace v oblasti negativních jevů u dětí a mládeže v příslušném správním obvodu,
 • zajišťuje agendu kurátora pro dospělé, pečuje o osoby společensky nepřizpůsobené,
 • v rámci svých činností spolupracuje s dalšími státními i nestátními institucemi v Pardubicích, zejména krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, krajským úřadem, okresní správou sociálního zabezpečení, policií, soudy, poskytovateli sociálních služeb atd..
 • prostřednictvím manažera prevence kriminality koordinuje spolupráci města a ostatních organizací v rámci prevence kriminality ve městě, tvorba městského Programu prevence kriminality,

 

Kontakty na pracovníky

JménoEmail/TelefonLokalita/Dveře

Bc. Hana Jansová, DiS.

hana.jansova@mmp.cz

466 859 136

U Divadla 828

210

Bc. Nela Polednová

nela.polednova@mmp.cz

466 859 629

U Divadla 828

212

Bc. Helena Poláková

helena.polakova@mmp.cz

466 859 741

U Divadla 828

212

Bc. Robert Marx

robert.marx@mmp.cz

466 859 773

U Divadla 828

212

Nikola Lazaridisová, DiS.

nikola.lazaridisova@mmp.cz

466 859 625

U Divadla 828

213

Ivana Řezníčková, DiS.

ivana.reznickova@mmp.cz

466 859 113

U Divadla 828

213

Eva Flégrová

eva.flegrova@mmp.cz

466 859 630

U Divadla 828

209

Karolína Chmelařová, DiS.

karolina.chmelarova@mmp.cz

466 859 611

U Divadla 828

213

Bc. Lenka Přichystalová, DiS.

lenka.prichystalova@mmp.cz

466 859 646

U Divadla 828

209

Mgr. Kristýna Pleskotová

kristyna.pleskotova@mmp.cz

466 859 608

U Divadla 828

211

Bc. Andrea Borovičková

andrea.borovickova@mmp.cz

466 859 813

U Divadla 828

211

Vladimír Borovec

vladimir.borovec@mmp.cz

466 613 224

Městská ubytovna, Češkova 1240, Pardubice

Alena Málková

alena.malkova@mmp.cz

466 613 224

Městská ubytovna, Češkova 1240, Pardubice

Marie Demeterová

marie.demeterova@mmp.cz

466 613 224

Městská ubytovna, Češkova 1240, Pardubice