Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úsek terénní sociální práce

Vedoucí úseku: Bc. Aneta Růžičková, DiS.
Telefon: +420 466 859 323
E- mail: aneta.ruzickova@mmp.cz

Pracovníci úseku řeší zejména:

  • zastupování dětí v případech, kdy je nemohou zastoupit jejich rodiče (kolizní opatrovnictví) – především v případech určení péče a výživy nezl. dětí, úpravy poměrů nezl.dětí před a po rozvodu rodičů, změny výchovného prostředí,
  • situaci dětí narozených mimo manželství a pomoc jejich rodičům,
  • nedostatečnou péči o nezl.děti, podávání návrhů soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti,
  • podávání podnětů na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte, je-li podezření ze spáchání trestného činu proti dítěti,
  • podávání podnětů soudu na uložení výchovného opatření, na nařízení ústavní výchovy nezl.dětí, sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy,
  • problematiku dětí zneužívaných, zanedbávaných a týraných,
  • neodkladné úkony v případě, ocitne-li se nezl.dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy,
  • další sociální pomoc rodinám s nezl.dětmi,
  • spolupracují s Komisí pro sociálně právní ochranu dětí.


Pracovníci úseku

JménoEmail/Telefon AgendaLokalita/Dveře
Hainová Daniela, Mgr.
466 859 636
Terénní sociální práce
U Divadla 828
U411
Holečková Dana, Bc.
Terénní sociální práce 
U Divadla 828
U403
Löfelmannová Petra, Mgr.
466 859 643
Terénní sociální práce
U Divadla 828
U409
Matesová Klára, Mgr.
466 859 490
Terénní sociální práce
U Divadla 828
U411
Mondeková Aneta, Mgr.
466 859 749
Terénní sociální práce
U Divadla 828
U406
Moravcová Lenka, Bc.
466 859 447
Terénní sociální práce
U Divadla 828
U404
Novotná Marcela, Mgr.
Terénní sociální práce 
U Divadla 828
U405
Pelíšková Sylva, Bc.
466 859 767
Terénní sociální práce
U Divadla 828
U403
Raďáková Hana, DiS.
466 859 201
Terénní sociální práce
Agenda týraných a zneužívaných dětí
U Divadla 828
U406
Slezákova Stanislava
Terénní sociální práce
U Divadla 828
U414
Soljaková Libuše, Bc.
466 859 641
Terénní sociální práce
U Divadla 828
U404
Sychrová Lenka, Bc.
466 859 448
Terénní sociální práce
U Divadla 828
U413
Vahovská Hana, Mgr.
466 859 637
Terénní sociální práce
U Divadla 828
U413
Zářecká Linda, DiS.
466 859 755
Terénní sociální práce
U Divadla 828
U414

Související právní předpisy:
Zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Zákon čísto 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pláném znění
Zákon čísto 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění

Zákon číslo 218/2003 Sb., o soudnictví ve  věcech mládeže, v platném znění

 

Pracovní obvody pracovníků úseku terénní sociální práce


Mgr. Daniela Hainová, dveře č. 413
tel.: 466 859 636, e-mail: daniela.hainova@mmp.cz

Obce: Dašice, Lány u Dašic, Moravany, Moravanský, Platěnice, Prachovice, Slepotice, Staročensko, Turov, Velké Koloděje, Zminný


Bc. Dana Holečková, dveře č. 403
tel.: 466 859 781, e-mail: dana.holeckova@mmp.cz

Město: ul. Bulharská, Čechovo nábřeží, ul. Dašická, Husova, Na Okrouhlíku, Palackého, Pardubičky, Pospíšilovo náměstí, Schwarzovo náměstí, sídliště Drážka (směr město), sídliště Tesla, ul. Štrossova, U Kostelíčka, Polská, Sakařova a ústící


Mgr. Petra Löfelmannová, dveře č. 409
tel.: 466 859 643, e-mail: petra.lofelmannova@mmp.cz

Město: Doubravice, U Trojice
Obce: Počáply, Popkovice, Sezemice, Starý Mateřov, Spojil, Svítkov, Veská


Mgr. Klára Matesová, dveře č. 411
tel.: 466 859 490, e-mail: klara.matesova@mmp.cz

Město: sídliště Dubina


Mgr. Aneta Mondeková, dveře č. 406
tel.: 466 859 479, e-mail: aneta.mondekova@mmp.cz

Obce: Barchov, Bezděkov, Čeradice, Černá u Bohdanče, Černá za Bory, Dědek, Dubany, Jezbořice, Lány na Důlku, Nemošice, Nerad, Neratov, Opočínek, Rybitví, Srnojedy, Staré Čivice, Živanice


Bc. Lenka Moravcová, dveře č. 404
tel.: 466 859 447, e-mail: lenka.moravcova@mmp.cz

Město: Cihelna, Ohrazenice, nábřeží Závodu Míru, Polabiny III., Stavařov, ul. K Polabinám,


Mgr. Marcela Novotná, dveře č. 405
tel.: 466 859 644, e-mail: marcela.novotna@mmp.cz

Město: Hotel Harmony, Polabiny I, Polabiny IV, ul. Na Labišti, Lonkova


Bc. Sylva Pelíšková, dveře č. 403
tel.: 466 859 767, e-mail: sylva.peliskova@mmp.cz

Město: Polabiny II., ul. Bacháčkova, Bělehradská, Boženy Němcové, Češkova, Demokratické mládeže, Havlíčkova, Hlaváčova, Jungmannova, Kašparova, Macanova, Milheimova, Na Spravedlnosti, Na Staré Poště, nám. Čs. Legií, ul. Nerudova, Rožkova, Staňkova, Štefánikova, Teplého, U Marka, V Ráji


Hana, Raďáková, DiS., dveře č. 406
tel.: 466 859 201, e-mail: hana.radakova@mmp.cz

Obce: Lázně Bohdaneč


Bc. Aneta Růžičková, DiS., dveře č. 410
tel.: 466 859 323, e-mail: aneta.ruzickova@mmp.cz

Město: sídliště Drážka (směrem z města), ul. Na Drážce


Stanislava Slezáková, dveře č. 414
tel.: 466 859 638, e-mail: stanislava.slezakova@mmp.cz

Obce: Bělešovice, Blato, Bohumileč, Borek, Brozany, Bukovina, Časy, Drahošov, Dražkov, Dříteč, Dubany, Hladíkov, Hostovice, Hradiště na písku, Choteč, Kladina, Kostěnice, Kunětice, Lipec, Mikulovice, Němčice, Ostřešany, Počáply, Ráby, Rokytno, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Třebosice, Úhřetická Lhota, Újezd u Sezemic, Zástava


Bc. Libuše Soljaková, dveře č. 404
tel.: 466 859 641, e-mail: libuse.soljakova@mmp.cz

Město: Dražkovice, Jesničánky, Nové Jesenčany, sídliště Skřivánek, sídliště Višňovka, ul. K Blahobytu, Jana Palacha, 17. listopadu, Zborovského náměstí


Bc. Lenka Sychrová, dveře č. 413
tel.: 466 859 448, e-mail: lenka.sychrova@mmp.cz

Město: sídliště Drážka (Studánka), sídliště Dukla, Slovany, ul. Gorkého,
Obce: Hrádek, Pohránov, Popkovice, Srch, Svítkov


Mgr. Hana Vahovská, dveře č. 413
tel.: 466 859 637, e-mail: hana.vahovska@mmp.cz

Město: Bílé náměstí - Staré Město, náměstí J. Pernera, Pernštýnské náměstí, sídliště Karlovina, Sukova třída, Třída Míru, ul. Brantranců Veverkových, Hronovická, Pernerova, Sladkovského, Smilova
Obce:
Drozdice, Mnětice

Linda Zářecká, DiS., dveře č. 414
tel.: 466 859 755, e-mail: linda.zarecka@mmp.cz

Město: Rosice, Trnová
Obce:
Bukovka, Čeperka, Dolany, Hrobice, Chýšť, Kasalice, Kasaličky, Křičeň, Libišany, Malé Výkleky, Opatovice nad Labem, Plch, Podůlšany, Pohřebačka, Pravy, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Staré Ždánice, Stéblová, Vlčí Habřina, Voleč