Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče (dále jen NRP) řeší zejména:  
    • podávání návrhů soudu na osvojení a na pěstounskou péči
    • vedení evidence žadatelů o NRP 
    • vedení evidence dětí vhodných pro NRP ve spolupráci se zařízeními pro výkon ústavní výchovy
    • ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče:
     - vyhledávání dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče,
     - vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny,
     - přijímání a následné zpracování žádostí od osob, které mají zájem stát se osvojiteli a pěstouny,
     - pravidelné sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů,
     - výkon funkce opatrovníka nebo poručníka nezletilých dětí

 
Doklady k žádosti o zprostředkování NRP:

 • Osobní doklady: kopie OP, oddací list, rodné listy žadatelů, fotografie žadatelů (popř. jejich dětí), výpis ze zdravotní dokumentace ošetřeujícího nebo odborného lékaře.
 • Tiskopisy k žádosti vydané žadateli Magistrátem města Pardubic:
 • písemná žádost (v elektronické podobě možnost stáhnout žádost zde)
 • dotazníky související s NRP (v elektronické podobě možnost stáhnout jeden z dotazníků zde)
 • potvrzení o zdravotním stavu žadatelů od praktického lékaře, příp. odborného lékaře
 • pracovní hodnocení zaměstnavatele včetně dokladu o průměrném výdělku za posledních 6 kalendářních měsíců
 • posudek z místa bydliště

  Magistrát města Pardubic zajistí žadatelům opis z rejstříku trestů a provede sociální šetření v rodině a pohovor s žadateli.

Podklady zajištěné Krajským úřadem:

 • psychologické vyšetření žadatelů
 • odborná příprava žadatelů k přijetí dítěte do NRP

  Krajský úřad rozhoduje o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny.

 

Pracovníci oddělení

JménoEmail/TelefonAgendaLokalita/Dveře

Čermáková Monika, Mgr.

monika.cermakova@mmp.cz

466 859 450

Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

U417

Franc Šimková Petra, Mgr.

petra.simkova@mmp.cz

466 859 202

Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

U416

Pipková Petra, Mgr.

petra.pipkova@mmp.cz

466 859 634

Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

U417

Prokešová Simona, DiS.

simona.prokesova@mmp.cz

466 859 622

Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

U416

Šubrtová Jana, Bc.

jana.subrtova@mmp.cz

466 859 609

Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

U416

 

Související právní předpisy:

Zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon číslo 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znení
Zákon číslo 218/2003 Sb., o soudnictví ve  věcech mládeže, v platném znění

 

Pracovní obvody pracovníků náhradní rodinné péče


Mgr. Monika Čermáková, dveře č. 417
tel.: 466 859 450, e-mail: monika.cermakova@mmp.cz

Město: Bílé náměstí, Čechovo nábřeží, Cihelna, Doubravice, Ohrazenice, Pospíšilovo náměstí, Pernštýnské náměstí, sídliště Karlovina, sídliště Tesla, Schwarzovo náměstí, Staré Hradiště, Staré město,  Stavařov, Trnová, Třída Míru a ulice ústící, ul. Bulharská, ul. Husova, ul. Na Okrouhlíku, ul. Polská, ul. Sakařova a ústící Drážka, ul. Štrossova, ul. U Kostelíčka
Obce: Bohumileč, Borek, Brozany, Bukovina, Časy, Čeperka, Dražkov, Dříteč, Hrádek, Hradiště na Písku, Hrobice, Choteč, Kunětice, Němčice, Opatovice nad Labem, Počáply, Pohránov, Pohřebačka, Ráby, Rokytno, Semtín, Sezemice, Srch, Stéblová, Újezd u Sezemic, Zástava

Mgr. Petra Franc Šimková, dveře č. 416
tel.: 466 859 202, e-mail: petra.simkova@mmp.cz 

 
Město: Hotel Harmony, Polabiny I., Polabiny II., Polabiny III., Polabiny IV.
Obce: Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Chýšť, Kasalice, Kasaličky, Křičeň, Lázně Bohdaneč, Libišany, Plch, Podůlšany, Pravy, Neratov, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Rosice, Rybitví, Staré Ždánice, Vlčí Habřina, VolečMgr. Petra Pipková, dveře č. 417
tel.: 466 859 634, e-mail: petra.pipkova@mmp.cz

Město: nábřeží Závodu Míru, náměstí Jana Pernera, sídliště Dukla, ul. Češkova, ul. Jana Palacha, ul. K Polabinám, ul. Palackého, ul. 17. listopadu, U Trojice, úsek ohraničený ul. Demokratické mládeže, Gorkého, Rožkova a  Teplého
Obce: Barchov, Bezděkov, Čepí, Dubany, Jezbořice, Lány na Důlku, Nerad, Opočínek, Popkovice, Srnojedy, Staré Čívice, Staré a Nové Jesenčany, Starý Mateřov, Svítkov, Třebosice, Živanice


Simona Prokešová, DiS., dveře č. 416
tel.: 466 859 622, e-mail: simona.prokesova@mmp.cz

péče o děti svěřené do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (tzv. "cizí péče")


Bc. et Bc. Jana Šubrtová, dveře č. 416
tel.: 466 859 609, e-mail: jana.subrtova@mmp.cz

Město: Dražkovice, Dubina, Pardubičky, Jesničánky, sídliště Skřivánek, sídliště Višňovka, Slovany, Studánka
Obce: Bělešovice, Blato, Černá za Bory, Dašice, Drozdice, Hostovice, Kladina, Kostěnice, Lány u Dašic, Lipec, Mikulovice, Mnětice, Moravany, Moravanský, Nemošice, Ostřešeny, Platenice, Práchovice, Slepotice, Spojil, Staročensko, Úhřetická Lhota, Turov, Velké Koloděje, Veská, Zminný