Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

Je zřízena starostou obce jako zvláštní orgán obce s rozšířenou působností, a to dle § 38 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění. 

Kompetence:
  1. Komise rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, pokud právnická nebo fyzická osoba  žádá o pověření ke zřízení výchovně rekreačního tábora pro děti
  2. Komise koordinuje výkon sociálně právní ochrany dětí v rámci správního obvodu. 

V odůvodněných případech může komise projednat závažné kasuistiky rodin vedených orgánem sociálně právní ochrany dětí a doporučit další možný postup, včetně doporučení uložení výchovného opatření dle zákona o rodině (napomenutí, dohled, omezení).