Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení sociálně - právní ochrany dětí

Vedoucí oddělení: Bc. Dana Hnízdová
Telefon: +420 466 859 632
E-maildana.hnizdova@mmp.cz

Adresa:
Magistrát města Pardubice
Oddělení sociálně - právní ochrany dětí
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Umístění kanceláří:
U Divadla 828, 530 21 Pardubice

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí v rámci výkonu státní správy zajišťuje:

  • komplexní sociálně právní poradenství rodinám s nezl. dětmi - viz. tři specifické agendy níže
  • 24 hodinovou pracovní pohotovost pro případy poskytnutí bezodkladné pomoci nezl. dětem (ocitnou-li se bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich životy či příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny)

V rámci zákonných kompetencí oddělení sociálně - právní ochrany dětí rozhoduje:

  • o uložení povinnosti rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu nezl. dětí využít pomoci odborného poradenského zařízení,
  • o odmítnutí písemné žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte o nahlédnutí do spisové dokumentace vedené o dítěti

Od 1.1.2015 se řídíme Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí při poskytování sociálně právní ochrany orgány sociálně právní ochrany. Standardy kvality jsou obecně k dispozici v souborech ke stažení a podrobně rozpracované po předešlé dohodě u vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení.

 

Dne 25.05. 2018 nabylo účinnosti NAŘÍZENÍ  EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vzhledem k výše uvedenému nebude oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Pardubic podávat klientům informace prostřednictvím e-mailu, a to ani zákonným zástupcům nezletilých dětí.

Informace budou podávány výhradně při osobním jednání, dopisem (poštou), případně datovou schránkou, pokud ji má klient zřízenu.

Klientům zůstává zachována možnost elektronického podání – emailová adresa: posta@mmp.cz.

Upozornění:

Podání v elektronické podobě musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. V případě, že elektronické podání není opatřeno uznávaným elektronickým podpisem, je nezbytné  podání do 5 dnů doplnit, a to písemně (vlastnoručně podepsaný dopis) nebo ústně do protokolu při osobní návštěvě oddělení.

 

Jméno

Email/Telefon

Agenda

Lokalita/Dveře

Čermáková Monika, Mgr.

monika.cermakova@mmp.cz

466 859 450

Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

U417

Franc Šimková Petra, Mgr. et Mgr.

petra.simkova@mmp.cz

466 859 202

Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

U416

Hainová Daniela, Mgr.

daniela.hainova@mmp.cz

466 859 636

Terénní sociální práce

U Divadla 828

U411

Hnízdová Dana, Bc. dana.hnizdova@mmp.cz
466 859 632

Vedoucí oddělení

U Divadla 828
U401
Holečková Dana, Bc.

dana.holeckova@mmp.cz

466 859 781

Terénní sociální práce

U Divadla 828

U403

Jelínková Lenka, Bc.

lenka.jelinkova@mmp.cz

466 859 633

Kurátor pro mládež

U Divadla 828

U422

Löfelmannová Petra, Mgr.

petra.lofelmannova@mmp.cz

466 859 643

Terénní sociální práce

U Divadla 828

U409

Ludvíkova Jiřina, Mgr.

jirina.ludvikova@mmp.cz

466 859 635
Kurátor pro mládež U Divadla 828
U409
Matesová Klára, Mgr.

klara.matesova@mmp.cz

466 859 490

Terénní sociální práce

U Divadla 828

U411

Modráčková Iva, DiS.

iva.modrackova@mmp.cz

466 859 628

Kurátor pro mládež

Agenda týraných a zneužívaných dětí

U Divadla 828

U407

Mondeková Aneta, Mgr.

aneta.mondekova@mmp.cz

466 859 749

Terénní sociální práce

U Divadla 828

U406

Moravcová Lenka, Bc.

lenka.moravcova@mmp.cz

466 859 447

Terénní sociální práce

U Divadla 828

U404

Němec Jan, DiS.

jan.nemec@mmp.cz

466 859 648

Kurátor pro mládež U Divadla 828
U407
Novotná Marcela, Mgr.

marcela.novotna@mmp.cz

466 859 644

Terénní sociální práce U Divadla 828
U405
Pelíšková Sylva, Bc.

sylva.peliskova@mmp.cz

466 859 767

Terénní sociální práce

U Divadla 828

U403

Pipková Petra, Mgr.

petra.pipkova@mmp.cz

466 859 634

Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

U417

Prokešová Simona, DiS.

simona.prokesova@mmp.cz

466 859 622

Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

U416

Raďáková Hana, DiS.

hana.radakova@mmp.cz
466 859 201

Terénní sociální práce
Agenda týraných a zneužívaných dětí

U Divadla 828
U406

Růžičková Aneta, Bc. DiS.

aneta.ruzickova@mmp.cz
466 859 323

Vedoucí úseku terénní sociální práce

U Divadla 828
U410

Slezáková Stanislava

stanislava.slezakova@mmp.cz
466 859 638

Terénní sociální práce

U Divadla 828
U414

Soljaková Libuše, Bc.

libuse.soljakova@mmp.cz

466 859 641

Terénná sociální práce

U Divadla 828

U404

Sychrová Lenka, Bc.

lenka.sychrova@mmp.cz

466 859 448

Terénní sociální práce

U Divadla 828

U413

Šubrtová Jana, Bc. et Bc.

jana.subrtova@mmp.cz

466 859 609
Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

U416

Vahovská Hana, Mgr.

hana.vahovska@mmp.cz

466 859 637

Terénní sociální práce

U Divadla 828

U413

Vondrková Simona, DiS.

simona.vondrkova@mmp.cz

466 859 642

Kurátor pro mládež

U Divadla 828

U422

Zářecká Linda, DiS.

linda.zarecka@mmp.cz

466 859 755

Terénní sociální práce

U Divadla 828

U414


Související právní předpisy:

Zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon číslo 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění
Zákon číslo 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění