Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení sociálně - právní ochrany dětí

Vedoucí oddělení: Bc. Dana Hnízdová
Telefon: +420 466 859 632
E-maildana.hnizdova@mmp.cz

Adresa:
Magistrát města Pardubice
Oddělení sociálně - právní ochrany dětí
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Umístění kanceláří:
U Divadla 828, 530 21 Pardubice

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí v rámci výkonu státní správy zajišťuje:

  • komplexní sociálně právní poradenství rodinám s nezl. dětmi - viz. tři specifické agendy níže
  • 24 hodinovou pracovní pohotovost pro případy poskytnutí bezodkladné pomoci nezl. dětem (ocitnou-li se bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich životy či příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny)

V rámci zákonných kompetencí oddělení sociálně - právní ochrany dětí rozhoduje:

  • o uložení povinnosti rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu nezl. dětí využít pomoci odborného poradenského zařízení,
  • o odmítnutí písemné žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte o nahlédnutí do spisové dokumentace vedené o dítěti

Od 1.1.2015 se řídíme Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí při poskytování sociálně právní ochrany orgány sociálně právní ochrany. Standardy kvality jsou obecně k dispozici v souborech ke stažení a podrobně rozpracované po předešlé dohodě u vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení.

 

Dne 25.05. 2018 nabylo účinnosti NAŘÍZENÍ  EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vzhledem k výše uvedenému nebude oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Pardubic podávat klientům informace prostřednictvím e-mailu, a to ani zákonným zástupcům nezletilých dětí.

Informace budou podávány výhradně při osobním jednání, dopisem (poštou), případně datovou schránkou, pokud ji má klient zřízenu.

Klientům zůstává zachována možnost elektronického podání – emailová adresa: posta@mmp.cz.

Upozornění:

Podání v elektronické podobě musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. V případě, že elektronické podání není opatřeno uznávaným elektronickým podpisem, je nezbytné  podání do 5 dnů doplnit, a to písemně (vlastnoručně podepsaný dopis) nebo ústně do protokolu při osobní návštěvě oddělení.NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ


Od 1. července 2021 v České republice funguje tzv. náhradní výživné. Náhradní výživné je podpora (sociální dávka), která má pomoci samoživitelům a samoživitelkám (jejich dětem) v situaci, kdy jeden z rodičů neplatí soudem stanovené výživné. A to vůbec nebo hradí pouze jeho část. Dávku vyplácí Úřad práce ČR.


Kdo může požádat?

Rodič, pěstoun či opatrovník, který má v péči nezaopatřené dítě, na které druhý rodič neplatí řádně výživné.


Co se musí splnit?

Podat u soudu návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí na neplatícího rodiče.


Kde a jak požádat?

Na úřadu práce podat žádost o náradní výživné, ke které je třeba doložit rozhodnutí o stanovené vyživovací povinnosti a podané exekuci. 


Kolik peněz dostanete?

Soudem stanovenou výši výživného, maximálně však 3.000 Kč měsíčně. Pokud výživné hradí rodič pouze částečně, bude se jednat o rozdíl mezi uhrazenou a stanovenou částkou. Náradní výživné se vyplácí každý měsíc až po dobu 24 výplat. 


Další obecné poradenství k problematice náradního výživného vám poskytnout pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

 

Jméno

Email/Telefon

Agenda

Lokalita/Dveře

Čermáková Monika, Mgr.

monika.cermakova@mmp.cz

466 859 450

Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

D417

Hainová Daniela, Mgr.

daniela.hainova@mmp.cz

466 859 636

Terénní sociální práce

U Divadla 828

D411

Hnízdová Dana, Bc. dana.hnizdova@mmp.cz
466 859 632

Vedoucí oddělení

U Divadla 828
D401
Holečková Dana, Bc.

dana.holeckova@mmp.cz

466 859 781

Terénní sociální práce

U Divadla 828

D403

Jelínková Lenka, Bc.

lenka.jelinkova@mmp.cz

466 859 633

Kurátor pro mládež

U Divadla 828

D422

Kurková Lucie, Mgr.

lucie.kurkova@mmp.cz

466 859 755

Terénní sociální práce

U Divadla 828

D404

Löfelmannová Petra, Mgr.

petra.lofelmannova@mmp.cz

466 859 643

Terénní sociální práce

U Divadla 828

D409

Ludvíkova Jiřina, Mgr.

jirina.ludvikova@mmp.cz

466 859 635
Kurátor pro mládež U Divadla 828
D421
Matesová Klára, Mgr.

klara.matesova@mmp.cz

466 859 490

Terénní sociální práce

U Divadla 828

D411

Modráčková Iva, DiS.

iva.modrackova@mmp.cz

466 859 628

Kurátor pro mládež

Agenda týraných a zneužívaných dětí

U Divadla 828

D407

Mondeková Aneta, Mgr.

aneta.mondekova@mmp.cz

466 859 749

Terénní sociální práce

U Divadla 828

D409

Moravcová Lenka, Bc.

lenka.moravcova@mmp.cz

466 859 447

Terénní sociální práce

U Divadla 828

D413

Němec Jan, DiS.

jan.nemec@mmp.cz

466 859 648

Kurátor pro mládež U Divadla 828
D421
Novotná Marcela, Mgr.

marcela.novotna@mmp.cz

466 859 644

Terénní sociální práce U Divadla 828
D405
Pelíšková Sylva, Bc.

sylva.peliskova@mmp.cz

466 859 767

Terénní sociální práce

U Divadla 828

D403

Pipková Petra, Mgr.

petra.pipkova@mmp.cz

466 859 634

Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

D417

Prokešová Simona, DiS.

simona.prokesova@mmp.cz

466 859 622

Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

D416

Raďáková Hana, DiS.

hana.radakova@mmp.cz
466 859 201

Terénní sociální práce
Agenda týraných a zneužívaných dětí

U Divadla 828
D114

Růžičková Aneta, Bc. DiS.

aneta.ruzickova@mmp.cz
466 859 323

Vedoucí úseku terénní sociální práce

U Divadla 828

D410

Slezáková Stanislava

stanislava.slezakova@mmp.cz
466 859 638

Terénní sociální práce

U Divadla 828
D414

Soljaková Libuše, Bc.

libuse.soljakova@mmp.cz

466 859 641

Terénná sociální práce

U Divadla 828

D404

Stratílková Monika, Bc.

monika.stratilkova@mmp.cz

466 859 645

 Terénní sociální práce

 U Divadla 828

D405

Sychrová Lenka, Bc.

lenka.sychrova@mmp.cz

466 859 448

Terénní sociální práce

U Divadla 828

D413

Šimková Kamila, Bc.

kamila.simkova@mmp.cz
466 859 725

Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

D416

Šubrtová Jana, Bc. et Bc.

jana.subrtova@mmp.cz

466 859 609
Náhradní rodinná péče

U Divadla 828

D416

Vahovská Hana, Mgr.

hana.vahovska@mmp.cz

466 859 637

Terénní sociální práce

U Divadla 828

D414

Vondrková Simona, DiS.

simona.vondrkova@mmp.cz

466 859 642

Kurátor pro mládež

U Divadla 828

D422


Související právní předpisy:

Zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon číslo 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění
Zákon číslo 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění