Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí

Vedoucí: Jana Procházková, DiS.
Telefon:
+420 466 859 659
E-mail:
jana.prochazkova@mmp.cz

Adresa oddělení:
Magistrát města Pardubice
Oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Umístění kanceláří:
U Divadla 828, 530 21 Pardubice  2. patro

  • je správcem majetku města v rámci svěřené kapitoly, zabezpečuje rozpočtovou agendu, sleduje hospodaření a zajišťuje finanční vypořádání za uplynulý kalendářní rok za celý odbor,
  • spravuje rozpočtové prostředky Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti včetně nájemného nebytových prostor a Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, připravuje ekonomické podklady pro orgány města a jimi zřízené poradní a iniciativní orgány. Na základě rozhodnutí příslušných orgánů uzavírá prostřednictvím vedoucího odboru smlouvy o poskytnutí dotace a kontroluje účelné a účelové využití prostředků dotací,
  • realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování,
  • organizačně a metodicky zajišťuje činnost Multikulturního centra, komplexně zajišťuje ekonomický vztah vůči této organizační složce vč. inventarizace majetku a kontroly čerpání přidělených finančních prostředků na provoz,
  • zpracovává ekonomické podklady a sleduje čerpání rozpočtů projektů v rámci působnosti odboru podpořených z evropských fondů,
  • na základě postoupených podkladů vede účetní a operativní evidenci pohledávek vzniklých na odboru, všechny pohledávky vymáhá, sleduje jejich splatnost a v případě bezúspěšného mimosoudního jednání připravuje a zpracovává podklady pro právní vymáhání a toto právní vymáhání zabezpečuje,
  • zajišťuje pohřby na náklady města (vypravování pohřbů a řešení dědictví), zpracovává podklady a žádosti o proplacení výdajů vynaložených městem za pohřby na náklady města na příslušné ministerstvo

 

Kontakty na pracovníky:

JménoEmail/TelefonLokalita/Dveře

Jana Procházková, DiS.

jana.prochazkova@mmp.cz

466 859 659

U Divadla 828

205

Bc. Michaela Stránská

michaela.stranska@mmp.cz

 466 859 769 

U Divadla 828

204 

Marcela Ožďanová

marcela.ozdanova@mmp.cz

466 859 144

U Divadla 828

206

Daniela Víznerová

daniela.viznerova@mmp.cz

466 859 623

U Divadla 828

204

Martina Burdová, Lic.

martina.burdova@mmp.cz

466 859 620

U Divadla 828

207