Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pracovní skupiny komunitního plánování

  • Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním
  • Osoby s duševním onemocněním
  • Cizinci, menšiny a osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Senioři
  • Rodiny s dětmi a mládež

 

Koordinační skupina komunitního plánování

Koordinační skupina zajišťuje komunikaci mezi pracovními skupinami a Komisí pro sociální a zdravotní věci, mezi pracovními skupinami a dalšími subjekty a mezi pracovními skupinami navzájem. Jejím úkolem je koordinovat jednotlivé kroky pracovních skupin a propojovat rovinu politickou a odbornou nad tématy sociální oblasti. 

Členy koordinační skupiny jsou, v souladu s jednacím řádem, vedoucí pracovních skupin, předseda Komise pro sociální a zdravotní věci, vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic a koordinátorka komunitního plánování. 


Členové:
 

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
Mgr. Pavlína Potůčková
Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Mgr. Monika Kopecká
Mgr. Eva Černá
Iva Dolečková
Mgr. Iva Bartošová
Bc. Michaela Stránská