Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jak se zapojit do komunitního plánování

Zájemci o členství ve skupině mohou kontaktovat koordinátorku komunitního plánování (tel.: 466 859 769,
e-mail: michaela.stranska@mmp.cz), nebo referentku odboru (tel.: 466 859 144, e-mail: marcela.ozdanova@mmp.cz), kteří zprostředkují kontakt s vedoucí/m příslušné pracovní skupiny.  

Vedoucí pracovní skupiny poskytne zájemci o členství ve skupině základní informace o procesu plánování, o činnosti skupiny a seznámí jej s organizačním a jednacím řádem skupiny. 

Zájemce o členství ve skupině je pozván na nejbližší jednání pracovní skupiny jako host. Následně může vyplnit přihlášku a dalších jednání se již účastní jako plnoprávný člen skupiny.