Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kluby seniorů

Kluby seniorů vyvíjejí činnost dle svých zvyklostí a dohody svých členů. Často se jedná o kluby, kde členové vykonávali stejnou profesi (učitelé, chemici, zaměstnanci podniků atd.). Některé kluby pořádají výlety, procházky, apod. V současné době je v Pardubicích 25 klubů seniorů.
  
Do klubu se lze přihlásit buď kontaktováním vedoucího klubu přímo v místě a čase schůzky klubu, nebo přes kontaktní osobu:  BcA. Michaela Smetáková (tel. 466 859 429, e-mail: michaela.smetakova@mmp.cz), oddělení kultury a cestovního ruchu odboru školství, kultury a sportu MmP.  

Místa schůzek klubů, adresy kluboven: 

Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693

Slovany – Krátká 673

Polabiny – Bělehradská 379

Dubina – Erno Košťála 1014