Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Návštěva ZŠ Pardubice - Dubina, Erno Košťála 870

19.02.2014 - Další školou, kterou chtěly děti z Dětského parlamentu navštívit, byla ZŠ Dubina. Tato škola udělala na děti velký dojem, především její velikostí a některými jejími programy, projekty. Po úvodním přivítání paní ředitelkou a představení celé školy v rámci připravené prezentace, kterou přednesly žákyně této školy, měly děti možnost nahlédnout do vyučování prvního i druhého stupně a prohlédnout si celou školu. Viděly tak odborné učebny a v rámci vyučování je nejvíce zaujal projekt, který je na škole velmi oblíben a věnuje se finanční gramotnosti – děti navštívily vyučování a měly tak jedinečnou možnost vidět tento projekt v praxi. V závěru návštěvy této školy děti hovořily se zástupci místního školského parlamentu, od kterého se dozvěděly spoustu zajímavých informací. Dále si pro zástupce Dětského parlamentu škola připravila překvapení v podobě krátkého „testíku“, který byl zaměřen na tvořivost dětí – práce byly vyhodnoceny a na dalším setkání parlamentu byly oceněny.