Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Žádost

Na této stránce najdete formulář žádosti o nájem bytu – Startovací bydlení pro mladé.

Žadatel může podat pouze jednu žádost na jeden konkrétní byt z nabídky. Pokud jako žadatel plánujete v bytě bydlet i s partnerem/partnerkou (manžel/manželka; druh/družka), je potřeba do žádosti uvést i jméno a údaje o partnerovi společně s povinnými přílohami na jméno partnera (výpis z katastru nemovitostí a výpis ze zdravotního pojištění). Doklad o příjmu partnera není nutný, pokud žadatel splňuje hranici příjmu 16 000 Kč hrubého a doloží ho potvrzením od zaměstnavatele nebo daňovým přiznáním. Dokládejte aktuální výši příjmů za poslední měsíc (u mzdy), nebo daňové přiznání za poslední rok (u podnikatelů).

Prosím věnujte pozornost vzoru žádosti, který je níže k nahlédnutí. V žádosti musí být vyplněny všechny požadované údaje. V případě, že žádost nebude splňovat všechny formální náležitosti, bude vyřazena!!!!

Žádost si nejprve stáhněte do počítače a teprve poté otevřete v programu Adobe Reader (ostatní PDF prohlížeče mohou mít problém).

K žádosti je nutné přiložit vámi vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů.