Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor majetku a investic

Oddělení investic a technické správy, oddělení správy bytových domů a nebytových prostor, oddělení pozemků a převodu nemovitostí, oddělení ekonomické

Zajišťuje pořizování, evidenci, správu, údržbu a opravy nemovitého a jiného majetku města, na tyto činnosti vystavuje objednávky nebo uzavírá smlouvy. Posuzuje využití stávajícího majetku města, navrhuje změnu ve využití, prodej, směny, navrhuje získání jiného majetku koupí či jinými formami převodu.

Podílí se na tvorbě koncepce bytové politiky města a zajišťuje její realizaci. Zabezpečuje oblast rozhodování o výši nájemného z bytů i nebytových prostor a veškeré související úkony. Zajišťuje správu bytového fondu města, prodej stanovené části bytového fondu, navrhuje koncepční řešení a opatření.

Vydává stanovená či vyžádaná stanoviska města jako vlastníka, pokud tato činnost není výslovně svěřena jinému odboru. Ve spolupráci s ostatními odbory magistrátu plánuje investiční výstavbu, připravuje investiční akce, zabezpečuje realizaci stavebních akcí, včetně průběžného stavebního či jiného dozoru, na tyto akce uzavírá smlouvy. 

Adresa

U Divadla 828
530 21 Pardubice

Provozní hodiny