Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek v ulici Štrossova a Okružní v Pardubicích

Platnost úpravy: 3. etapy v termínu 11. května 2020 - 24. července 2020 dle harmonogramu prací

Důvod:                                                                        
rekonstrukce  plynovodu a jeho přípojek


Harmonogram prací na akci Řeko MS Pardubice - Štrossova +1


Přípravné práce, vytyčení sítí: do 30. 4. 2020

  1. etapa: (1 - 4 týden) 11. 5. - 5. 6. 2020 uzavírka ulice Štrossova od č. p. 571 po č. p. 272. Do vjezdů umístněny přejezdové plechy. Výkop, montáž a zadělání.
  2. Etapa: (5 - 7 týden) 8. 6. - 26. 6. 2020 uzavírka ulice Štrossova od č. p. 447 po č. p. 496.
    Výkop montážní rýhy, montáž a zadělání
  3. Etapa: (8 -12 týden): 22. 6. - 17. 7. 2020 uzavírka ulice Okružní od č. p. 653 po ulici Štrossova. Výkop montážní rýhy, montáž a zadělání.


(13 týden): 20. - 24. 7. 2020 pokládka asfaltového krytu v ulici Okružní a Štrossova od. místa napojení u č. p. 570 po zámkovou dlažbu před autobazar