Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Rekonstrukce mostu nadjezd Kyjevská v Pardubicích

Termín uzavírky: 7.3.2021 – 7.11.2021

Navržená objízdná trasa:

 • ul. Dašická x křižovatka I/36 Na Drážce - směr ul. Dašická  II/355 - křižovatka II/322 ul. Staročernská - sjezd na III/2983 Hostovická - sjezd na II/322 Průmyslová (obousměrně) – viz příloha

Navržená  trasa pro vozidla Záchranné zdrav. služby směr lokalita Městský obvod Pardubice V:

 • VÝJEZD ZE STANICE: ul. Kyjevská – ul. Komenského –po stezce pro pěší a cyklisty směr lávka přes řeku Chrudimku – ul. K Vinici   – výjezd do ulice S.K. Neumanna
 • PŘÍJEZD DO KRAJSKÉ NEMOCNICE: ul. S. K Neumanna – K Vinici – přejezd přes lávku po stezce pro pěší a cyklisty  - ul. Kyjevská  - vjezd do nemocnice dolní vrátnicí nebo hlavní vrátnicí. – viz příloha

MHD

Směr: město – Nemocnice

Zastávka Štrossova – poté směr do ul. Ke Kamenci a dále dle požadovaného směru

 • v celé délce ulice Ke Kamenci bude vhodným dopravním značením po obou stranách zakázáno stání, případně zastavení všech vozidel. Zastávka Pardubice,,Štrossova ve směru do nemocnice bude přesunuta cca o 50 m zpět ve směru jízdy

Směr: ul. Průmyslová – Nemocnice – město

Zastávka Nemocnice – zřízené obratiště před hlavním vjezdem do Krajské nemocnice –  zpět ul. Kyjevská -ul. Průmyslová

BUS

 • dopravní obslužnost v uzavřeném úseku je zajišťována linkou č. 650608 a č. 650609 (dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.) 
 • po dobu uzavírky se neobsluhuje zastávka „Pardubice,,nem.“ 
 • zastávky „Pardubice,,Karla IV“, „Pardubice,,Štrossova", „Pardubice,,Zámeček", „Pardubice, Černá za Bory,silo" a „Pardubice, Černá za Bory,pošta" se obsluhují pouze vybranými spoji
 • budou schvalovány výlukové jízdní rády. Nejsou garantovány přestupní vazby 
 • objízdná trasa pro autobusy obousměrně: o sil. II/355 - Černá za Bory - sil. III/2983 (nadjezd) - sil. II/322 ul. Staročernská - sil. II/355 - ul. Dašická - sil. I/36 a dále dle trasy v jízdních řádech
 • spoje obsluhující zastávky Pardubice,.Zámeček", „Pardubice,Černá za Bory,silo" a „Pardubice, Černá za Bory,pošta" se u zastávky Pardubice,,Zámeček otočí na kruhovém objezdu a pojedou zpět do Černé za Bory
 • objízdná trasa pro spoje obsluhující zastávky „Pardubice..Karla IV" a „Pardubice..Štrossova":sil. I/36 - MK ul. Dašická - ul. Ke Kamenci - ul. Štrossova a dále dle trasy v jízdních řádech

 

Zařízení staveniště stavby

 • Pro potřeby zařízení staveniště stavby je uzavřena část ulice Východní v úseku od nadjezdu po ulici Zelená (pod bývalou Teslou). Do této části ulice je zakázán vjezd motorových vozidel, z důvodu zachování bezpečnosti platí i zákaz vstupu pro chodce.