Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kalendář pro podnikatele

Právní předpisÚčinnost Podnikatelé, živnosti, kterých se změna týkáPovinnostNesplnění povinnostiTermín splnění
zákon č. 111/1994 Sb. 1.8.1994 podnikatelé provozující koncesovanou živnost Silniční motorová doprava dopravnímu úřadu prokázat trvání finanční způsobilosti pro velká vozidla živnostenský úřad zruší nebo změní rozsah koncese 31.7.2021 (na žádost 31.8.2021)
zákon č. 39/2020 Sb. 3.3.2020 podnikatel, který byl před účinností zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinnen před uplynutím doby 12 měsíců ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost Realitní zprostředkování doložit živnostenskému úřadu doklady  prokazující splnění podmínek odborné způsobilosti oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci volné živnosti zaniká do 3.3.2021 včetně