Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Upozornění pro podnikatele

Živnostenský úřad získal od začínajících podnikatelů informaci o aktivitách portálu „Živnostenská komora“, jejímž provozovatelem je OFFICE POINT s.r.o. Tento subjekt nabízí podnikatelům zápis do živnostenského portálu a pravidelnou aktualizaci dat. S tímto zápisem provozovatel spojuje zaplacení poplatku ve výši 2 690 Kč.

Jediným zákonem stanoveným poplatkem za ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi je částka 1 000 Kč. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno.

Živnostenský úřad sděluje, že s portálem „Živnostenská komora“ nemá nic společného, od podobných aktivit se distancuje a upozorňuje na nekalé jednání, které může uvést podnikatele v omyl, protože zápis do tohoto živnostenského portálu není oficiálním zápisem do živnostenského rejstříku.

Podobný případ tzv. katalogové firmy je „Rejstřík obchodu a živností“, který je provozován na obdobném principu.

V těchto případech se jedná výlučně o soukromé podnikatelské aktivity těchto společností, proto doporučujeme podnikatelům, aby na tyto nabídky nereagovali.