Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Příručky ke stažení

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě ČEZ Distribuce - minimanuál pro veřejnost

Minimanuál Vás připraví na skutečnost, jak postupovat v případě výpadku v dodávce elektrické energie, ale i na na to, jak lépe čelit následkům těchto výpadků.

Řešení mimořádných událostí a krizových situací

Příručka je určena zejména pro starosty obcí a zabývá se problematikou přípravy obce na mimořádné události a krizové situace, ochranu obyvatelstva apod. Současně řeší mimo jiné i problematiku provádění evakuace v rámci povodňové ochrany.

Příručka obyvatelstvu pro případ ohrožení

Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání. Najdete zde informace o varovných signálech a o tom, jak se chovat, když je uslyšíte. Příručka se zabývá osmi různými situacemi (druhy mimořádných událostí), se kterými se můžeme setkat a způsobem reakce na ně.

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek

Příručka je určena také zejména pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo v zónách tzv. vnějšího havarijního plánování podle zákona č. 59/2006 Sb., kde je možnost úniku nebezpečných chemických látek s toxickými vlastnostmi. Příručku však lze využít i v ostatních případech, neboť téměř každý z nás žije v blízkosti silnic či železnic. Po nich se přepravují velká množství nebezpečných chemických látek a bohužel k nehodám dochází stále.

Žijeme v záplavovém území

Příručku vydal Člověk v tísni, o.p.s. a najdeme v ní informace jak se na povodně připravit a zvládat je s co nejmenšími ztrátami. Část brožury je také věnována preventivním protipovodňovým opatřením.

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

Tato příručka je určena především pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické a podnikající fyzické osoby. Potřebné informace v ní však naleznou všichni občané.

Co je smogová situace a jak se chovat, je-li vyhlášena

Vysvětlení pojmu smogová situace, objasnění vyhlašovaných stupňů a hodnot překročení limitů škodlivých látek v ovzduší.

Jak se chovat při dlouhotrvajících vysokých venkovních teplotách

Doporučení Státního zdravotního ústavu a Charity Česká republika, jak se chránit při dlouhotrvajících vysokých venkovních teplotách.

Humanitární pomoc v České republice (III. aktualizované vydání)

Příručka se zabývá problematikou poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu za mimořádných situací a obsahuje i výčet řady organizací a institucí, které se zabývají poskytováním této humanitární pomoci.

Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, aneb co, kdy, kde a od koho vám hrozí

Metodika ministerstva vnitra, která reaguje na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě. Radí školám, firmám, obcím a dalším institucím, jak se chránit před útoky nejen teroristů.

1 2

Další příručky jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, některé vč. cizojazyčných mutací (EN, DE, FR).

Jakékoliv dotazy, týkající se výše uvedené a související problematiky je možné směřovat na pracovníky oddělení krizového řízení osobně, telefonicky (466 859 604, 466 859 601) nebo prostřednictvím e-mailové adresy krizove@mmp.cz.