Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Postup fyzických a právnických osob v případě oznámení podezřelého nálezu

Před zahájením samotných prací, které by mohly být z hlediska možného nálezu nevybuchlé munice, zejména leteckých bomb pocházejících z konce 2. světové války, rizikové, proběhne nařízený pyrotechnický průzkum. Ten může provést jen odborná firma, která je držitelem zbrojní licence skupiny "K" a bude mít příslušným útvarem Policie České republiky schválený technologický postup k provádění prací.

Pyrotechnický průzkum probíhá většinou nejméně ve dvou etapách. První etapa zahrnuje tzv. "plošný pyrotechnický průzkum". Druhá etapa se týká samotného "vyhledávání leteckých bomb", a to pomocí technologie, která se nazývá magnetometrie. Na vybraných, tedy rizikových, lokalitách, musí být po celou dobu provádění zemních prací přítomen pyrotechnik, který provádí pyrotechnický dohled. Pyrotechnik musí být držitelem zbrojního průkazu skupiny "F".

Pokud dojde v průběhu provádění pyrotechnického průzkumu k detekci podezřelého předmětu, jenž bude vykazovat znaky nebezpečné munice respektive letecké bomby, bude toto místo označeno. Neprodleně bude vyrozuměna Policie České republiky, která na místo vyšle svého pyrotechnika.

Po vyhodnocení podezřelých signálů z magnetometrického průzkumu (magnetometrie = jedna z fyzikálních metod provádění pyrotechnického průzkumu, založená na měření absolutních hodnot intenzity magnetického pole) bude svolána pracovní porada za účasti zástupců města, složek integrovaného záchranného systému, dodavatele stavby a pyrotechniků.

Na jednání bude stanoven další postup činností, zejména stanovení způsobu detailního prozkoumání podezřelého nálezu, datum a časový úsek provedení těchto prací. Provedení bude plánováno na dobu, která bude z hlediska možného nařízení evakuace (v případě pozitivního vyhodnocení nálezu) nejpřijatelnější.

Pokud by při ověřování nálezu bylo skutečně potvrzeno, že se jedná o nevybuchlou leteckou bombu, budou zahájena všechna nezbytná opatření, s kterými se můžete seznámit také na stránkách města.

Aby případná evakuace nezastihla občany nebo právnické a podnikající fyzické osoby nepřipravené, zveřejní město prostřednictvím internetových stránek města, hromadných informačních prostředků (rozhlasové a televizní vysílání) a místního informačního systému (drátový a bezdrátový rozhlas, vybrané elektronické sirény), a to v dostatečném časovém předstihu, zejména tyto informace:

  • k čemu došlo, tzn. že byl učiněn podezřelý nález v lokalitě, kde by se mohli stále nacházet nevybuchlé letecké bomby
  • jaký bude další postup vedoucí k minimalizaci rizika nekontrolovaného výbuchu munice
  • kdy budou probíhat výkopové práce za účelem zjištění, o co se jedná, tzn. zda se jedná o nevybuchlou leteckou bombu nebo o jiný předmět
  • budou oznámena doporučení občanům, jejichž místo bydliště se nachází ve vzdálenosti až 1000 metrů okolo místa podezřelého nálezu, tzn. aby na uvedenou dobu, bude-li to možné, opustili místo bydliště a vyhnuli se tak případné nečekané evakuaci v případě potvrzeného nálezu letecké bomby, v opačném případě, aby se alespoň na eventualitu evakuace v uvedený den připravili

Díky tomuto postupu situace nezastihne občany zcela nepřipravené a právnickým či podnikajícím fyzickým osobám v nebezpečné zóně poskytne dostatek času se připravit na eventualitu, že budou muset na stanovenou dobu ukončit prodej, výrobu, poskytování služeb a pod. Současně se budou moci všechny subjekty, které se na případné evakuaci budou podílet, předem připravit, na konkrétní dobu jejího zahájeni.

obr. 1

Využití magnetometrie při pyrotechnickém průzkumu (zdroj: www.pyrotechnickypruzkum.cz)

Využití magnetometrie při pyrotechnickém průzkumu

obr. 2

Pyrotechnický průzkum na dostihovém závodišti v Pardubicích (zdroj: www.borgata.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3

Detail výsledku magnetometrického pyrotechnického průzkumu na dostihovém závodišti v Pardubicích, se zákresem podezřelého nálezu, v tomto případě negativním (zdroj: www.borgata.cz)