Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Omezení v dopravě

V souvislosti s uzavřením oblasti v okolí nálezu nevybuchlé letecké munice lze očekávat mimořádná dopravní omezení. Jejich rozsah bude závislý na parametrech ovlivňujících samotný nález, jako např. velikost uzavřené oblasti, čas potřebný pro likvidaci nevybuchlé munice, denní doba, popř. samotný den nálezu a likvidace munice. Nelze tedy dopředu přesně určit rozsah dopravních omezení. Jisté však je, že samotný nález nevybuchlé letecké munice se oblasti dopravy negativně dotkne.

Bohužel se tato situace promítne do běžného života obyvatel na území celého města a vliv nebude zanedbatelný ani z hlediska regionálního (silniční doprava a železnice), či dokonce celorepublikového (především železnice, popř. silniční doprava).

Linky pardubického dopravního podniku nebudou již moci přepravovat osoby do, a ani přes, uzavřené oblasti – linky v zónách určených k evakuaci samozřejmě budou dopravním podnikem po určitou dobu odbavovány. Jistá omezení se však promítnou již při nařízení evakuace, proto je nezbytné sledovat například internetové stránky dopravního podniku, který má připraven vlastní opatření. Do uzavřených zón budou posléze přistaveny pouze autobusy určené k evakuaci obyvatelstva, které jsou označeny nápisem "Evakuace" (viz sekce Postup fyzických a právnických osob v případě oznámení o nálezu).

Linky ostatních autobusových dopravců obsluhující autobusové nádraží Pardubice budou odbavovány dle přijatých opatření a v případě úplného uzavření autobusového nádraží budou linky zastavující v centru či jiných částech města odbavovány z těchto zastávek.

Železniční doprava bude s největší pravděpodobností postižena nejvíce. Jelikož se místo předpokládaného nálezu nachází v bezprostřední blízkosti významného železničního koridoru na trase Praha - Pardubice - Česká Třebová, lze s vysokou pravděpodobností očekávat omezení, popř. úplné zastavení, železničního provozu v úsecích Pardubice (včetně) – Přelouč, Pardubice - Pardubice-Rosice nad Labem - Medlešice. Náhradní autobusovou dopravu zajišťují železniční dopravci (zdroj: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace). Tuzemský největší železniční dopravce České dráhy, a.s., již připravil pro soupravy vlaků ČD opatření, která bude nutno realizovat v případě nálezu. Na internetových stránkách Českých drah, a.s.naleznete informace o omezení provozu a výlukách některých vlakových spojů..

Letecká doprava může být také na základě rozhodnutí odpovědné osoby omezena případně může být přistoupeno zcela k zastavení leteckého provozu na letišti Pardubice.

Silniční síť dotčená opatřeními souvisejícími s nařízenou evakuací respektive uzavřením některých částí města bude omezena. Z toho důvodu je třeba předpokládat citelný nárůst hustoty provozu a vyšší zaplněnost parkovišť především v centru města. Tyto problémy budou však znatelné napříč celým městem. Tranzitní doprava bude odkláněna  na komunikace vedoucí mimo město Pardubice, a to již v dostatečné vzdálenosti.

Jelikož nelze předvídat, jaký přesný typ nevybuchlé letecké munice může být nalezen a v jakém stavu se tato bude nacházet, opatření přijímaná v dopravě budou vždy prováděna po předchozím zvážení všech rizik a s maximálním ohledem na bezpečnost osob.

Jestliže se o nálezu dozvíte, ať už jakýmkoli způsobem, je nutné předpokládat možné komplikace v dopravě. Proto ve vlastním zájmu doporučujeme omezit cestování, a to v maximální míře! Jestliže se přímo vás dotkne situace vyvolaná omezením dopravy, zachovejte, prosím, trpělivost, neboť veškerá opatření jsou prováděna pro zajištění vaší bezpečnosti.

Z výše uvedených důvodů je nezbytné v případě potřeby uposlechnout výzvy dopravců, sledovat hromadné informační prostředky a internetové stránky dopravců, kde budou zveřejňovány informace, jak příslušný provozovatel řeší situaci dopravního omezení.

Aktuální informace o omezeních v dopravě lze sledovat také na internetových stránkáchJednotného systému dopravních informací pro ČR a v případě vlaků například i ZDE.