Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mapové podklady

Statické mapy ve formátu PDF, digitální mapa města, ...

Na této stránce získáte grafické informace o tom, zda se místo vašeho bydliště, podnikání a pod., nachází v zóně ohrožení. Zóna ohrožení je mimo jiné oblastí, která bude s největší pravděpodobností, podle rozhodnutí velitelé zásahu respektive policejního pyrotechnika, evakuována. Z jednotlivých mapových podkladů lze odvodit, zda se vás také dotkne omezení v dopravě.

K dispozici jsou statické mapy ve formátu PDF (nezbytností je nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je k dispozici zdarma), digitální mapa území statutárního města Pardubic, ale také digitální mapa celého správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Podrobnosti o evakuaci respektive zónách evakuace naleznete na jiném místě internetových stránek města.

Pravědpodobné zóny evakuace a místa shromáždění při nálezu nevybuchlé letecké munice v lokalitě U Trojice na digitální mapě města

Na této mapě si lze zobrazit podrobnosti, vč. reálných zón evakuace, jež jsou uzpůsobeny situacím v jednotlivých lokalitách

Objízdné trasy v případě uzavření zóny 600 a 1100 metrů na digitální mapě města

Na této mapě si lze podrobně zobrazit předpokládané objízdné trasy v případě uzavření zón ohrožení (zdroj: Policie ČR)

Souhrnný přehled míst shromáždění osob při organizované evakuaci

Na této mapě najdete kompletní seznam všech míst shromáždění osob, a to vč. textového přehledu. Místa shromáždění osob využijí občané, kteří využijí městem organizované evakuace. Na tato místa budou postupně přistavovány autobusy Dopravního podniku města Pardubic, a.s., které budou označeny nápisem "EVAKUACE".

Pravděpodobné zóny evakuace a místa shromáždění osob při nálezu nevybuchlé letecké munice v lokalitě U Trojice

Výstavba respektive rozšíření nadjezdu na komunikaci I/37 a mimoúrovňové křižovatky na komunikaci I/37 u společnosti Paramo, a.s. Pro čitelnost je vhodné zvětšení na 100%.

Pravděpodobná zóna evakuace a místa shromáždění podél trasy převozu nevybuchlé letecké munice k likvidaci mimo město

Tato zóna je shodná pro rozšiřování nadjezdu i úpravu mimoúrovňové křižovatky. Pro čitelnost je vhodné zvětšení na 100%.

Objízdné trasy v případě uzavření zóny 600 metrů

Vytipované trasy zohledňují zejména nákladní dopravu (zdroj: Policie ČR)

Objízdné trasy v případě uzavření zóny 1100 metrů

Vytipované trasy zohledňují zejména nákladní dopravu v případě uzavření kruhové zóny 1100 metrů i zóny 1100 metrů podél trasy převozu (zdroj: Policie ČR)