Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Důležité kontakty

 

Magistrát města Pardubic  
informace o průběhu evakuace* 466 859 881
požadavek na zajištění zvláštní zdravotní péče a žádost o pomoc při vyhledání rodinného příslušníka* 466 859 885
informace týkající se možného nálezu, provedení evakuace a pod.** krizove@mmp.cz
Složky integrovaného záchranného systému
 
Telefonní centrum tísňového volání 112
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 150
Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 158
Městská policie Pardubice 156
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 155

* telefonní čísla budou dostupná až v případě nařízení evakuace
** dotazy je možné zasílat kdykoliv, otázky a odpovědi budou uveřejňovány