Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace veřejnosti o havarijním plánování dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

Havarijní plán Pardubického kraje je základním dokumentem v oblasti havarijního plánování a slouží především jako plánovací dokument při provádění záchranných a likvidačních prací. Jeho tvorba vyplývá ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále jen „zákon“). Podrobnosti ke zpracování havarijního plánu jsou uvedeny v § 25 respektive v Příloze č. 1 vyhlášky č. 328/2001 Sb. Statutární město Pardubice má k dispozici výpis havarijního plánu kraje pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Zdroje rizik i velikost zón ohrožení okolo nich byly stanoveny Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, a to v souladu se zákonem a Sbírkou interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, částka 35/2017. Za možné zdroje rizik jsou považována riziková stacionární zařízení, která obsahují nebezpečnou látku.

Jako možné zdroje rizik byly stanoveny např. vybrané čerpací stanice pohonných hmot včetně LPG a CNG.  Dále se jedná o významné zdroje rizik, jako jsou sklady a technologická zařízení s větším množstvím nebezpečných chemických látek (mrazírny, zimní stadion, plavecký areál apod.).
 
Další informace lze získat přímo na oddělení krizového řízení nebo na Geoportálu města.