Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stavební úřad

Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte "Uložit cíl jako..." nebo "Uložit odkaz jako..." (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Formuláře stavebního úřadu
Název Typ Velikost
Rozsah a obsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení DOCX 22 kB
Rozsah a obsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území DOCX 18 kB
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území DOCX 18 kB
Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení DOCX 28 kB
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášené stavby DOCX 28 kB
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby DOCX 27 kB
Rozsah a obsah projektové dokumentace skutečného provedení stavby DOCX 19 kB
Náležitosti dokumentace bouracích prací DOCX 18 kB
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě DOCX 19 kB
Žádost o ověření dokumentace a pasport RTF 92 kB
Žádost o územně plánovací informaci RTF 83 kB
Žádost o povolení výjimky PDF 371 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby DOCX 46 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území PDF 300 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území PDF 387 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu DOCX 34 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků DOCX 34 kB
Žádost o vydání společného povolení PDF 373 kB
Žádost o stavební povolení DOCX 34 kB
Ohlášení stavby DOCX 35 kB
Společné oznámení záměru PDF 305 kB
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora DOCX 35 kB
Oznámení záměru PDF 290 kB
Žádost o povolení předčasného užívání stavby DOCX 35 kB
Oznámení o užívání stavby PDF 265 kB
Oznámení změny v užívání stavby DOCX 34 kB
Ohlášení odstranění DOCX 35 kB
Ohlášení dokončení stavby DOCX 32 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOCX 35 kB
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska PDF 1,52 MB