Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor majetku a investic

Nájem nebytových prostor, zásady pronájmu, přidělení pozemku, reklamní zařízení, věcné břemeno, směrnice pro nájem bytů, účelový finanční dar, čestné prohlášení...

Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte "Uložit cíl jako..." nebo "Uložit odkaz jako..." (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Formuláře a informace
Název Typ Velikost
Žádost o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu města na realizaci dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky nebo instalaci revizní kanalizační šachty, které byly provedeny v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. 1842/2014 ze dne 13. 5. 2014 PDF 373 kB
Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského ulice včetntě smluv o poskytnutí dotace PDF 290 kB
Žádost o nájem nebytového prostoru (objektu) ve vlastnictví statutárního města Pardubic PDF 374 kB
Žádost o pozemek, stavbu PDF 382 kB
Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice - příloha č. 3 PDF 286 kB
Směrnice Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání (Směrnice 17/2016) PDF 569 kB
Žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení, bytů pro seniory, zdravotně postižené a byty bezbariérové PDF 387 kB
Žádost o ubytování v městské ubytovně PDF 369 kB
Žádost o náhradu škody - škody na majetku a úrazy PDF 370 kB