Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor hlavního architekta

Žádost o vydání závazného stanoviska, žádost o územně plánovací informaci, žádost o vyjádření k záměru, podnět na změnu Územního plánu města Pardubice, zpětvzetí žádosti...

Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte "Uložit cíl jako..." nebo "Uložit odkaz jako..." (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

 

Použití formulářů

Žádost o vydání závazného stanoviska - pro účely vydání rozhodnutí stavebního úřadu, nebo jiného správního orgánu, kdy má žadatel již zpracovanou projektovou dokumentaci; např. pro účely rozhodnutí o umístění stavby, dělení nebo scelování pozemků, změny v užívání stavby a jiné.

Žádost o územně plánovací informaci - pro účely informace o podmínkách využívání území, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

Žádost o vyjádření - pro účely vyjádření k předběžnému záměru změny v území, např. na základě zpracované studie.  

Žádost o sdělení -  pro účely sdělení k záměru změny v území, např. pro potřeby banky, znaleckého posudku apod.

Připomínka/námitka k návrhu územně plánovací dokumentace - pro účely podání písemné připomínky/námitky v procesu pořizování územně plánovací dokumentace, ale pouze ve stanovených termínech.

Podnět ke změně Územního plánu města Pardubice - pro účely podání návrhu na pořízení změny územního plánu.

Zpětvzetí žádosti - pro účely podání zpětvzetí již podané žádosti.