Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor dopravy

Registr vozidel, řidičské průkazy, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy

Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte "Uložit cíl jako..." nebo "Uložit odkaz jako..." (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Registr vozidel
Název Typ Velikost
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou PDF 732 kB
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel PDF 643 kB
Žádost o vydání nového technického průkazu a nového osvědčení o registraci vozidla PDF 667 kB
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou PDF 724 kB
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz PDF 664 kB
Žádost o vyřazení, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku PDF 662 kB
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (tisknout ve formátu A3 - brožura) PDF 684 kB
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (tisknout ve formátu A3 - brožura) PDF 143 kB
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel PDF 662 kB
Plná moc PDF 1,08 MB
Řidičské průkazy
Název Typ Velikost
Čestné prohlášení k udělení, rozšíření řidičského oprávnění a k výměně, duplikátu řidičského průkazu EU PDF 124 kB
Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění RTF 36 kB
Ohlášení ztráty, zničení, odcizení řidičského průkazu PDF 369 kB
Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel PDF 94 kB
Žádost o dočasné uschování/předání řidičského průkazu PDF 142 kB
Žádost o navrácení řidičského oprávnění PDF 367 kB
Žádost o odečet 3 bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy PDF 320 kB
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu PDF 124 kB
Žádost o vydání paměťové karty řidiče PDF 121 kB
Žádost o vydání paměťové karty vozidla RTF 25 kB
Žádost o vydání servisní paměťové karty DOC 34 kB
Žádost o vydání paměťové karty dílny DOC 33 kB
Žádost o vydání paměťové karty podniku DOC 34 kB
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče PDF 367 kB
Žádost o výpis ze záznamů bodového hodnocení řidiče PDF 367 kB
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
Název Typ Velikost
Žádost o připojení (sjezd, vjezd) PDF 371 kB
Žádost o udělení výjimky z místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích PDF 370 kB
Žádost o umístění reklamního zařízení PDF 376 kB
Žádost o úplnou - částečnou uzavírku silnice PDF 375 kB
Žádost o vydání deklaratorního rozhodnutí v pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt PDF 369 kB
Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby PDF 367 kB
Žádost o vydání nového průkazu řidiče taxislužby náhradou za ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený průkaz PDF 367 kB
Žádost o zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby PDF 749 kB
Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby PDF 368 kB
Žádost o vydání označení vozidla praktického lékaře ve službě (O 5) PDF 372 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o upravení nebo omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci PDF 369 kB
Podnět k vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích PDF 368 kB
Podnět k vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích PDF 368 kB
Žádost o vyjádření k zatřídění a vlastnictví pozemní komunikace a veřejného osvětlení PDF 369 kB
Žádost o vyjádření k zatřídění pozemní komunikace PDF 368 kB
Žádost o zvláštní užívání komunikace - provádění stavebních prací PDF 378 kB
Žádost o zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech PDF 371 kB
Žádost o zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu PDF 374 kB
Žádost o zvláštní užívání silnice - pořádání kulturní (sportovní) akce PDF 372 kB
Žádost o zvláštní užívání silnice – zřízení vyhrazeného parkování PDF 373 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOCX 35 kB
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení PDF 220 kB
Žádost o vydání společného povolení PDF 440 kB
Žádost o stavební povolení DOCX 34 kB
Ohlášení stavby DOCX 35 kB