Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední deska

Úřední deska MO VI před rokem 2017

VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 47452111 k označení provádění stavebních prací v chodníku a části vozovky ve směrovém oblouku v blízkosti domu č.p. 284 v ulici Chotkova v Pardubicích

 • Číslo jednací: ÚD/101/2021/HO
 • Autor: Hana Holasová
 • Platnost: 26.7.2021 - 11.8.2021

Zápis z 45. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 19.07.2021

 • Číslo jednací: ÚD/102/2021/HO
 • Autor: Hana Holasová
 • Platnost: 26.7.2021 - 11.8.2021

Informace o konání XV. mimořádného zasedání ZMO Pardubice VI

 • Číslo jednací: ÚD/103/2021/HO
 • Autor: Hana Holasová
 • Platnost: 26.7.2021 - 3.8.2021

VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodná úprava na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky železničního přejezdu ev. č. P4906 na místní komunikaci v úseku Lány na Důlku - silnice č. 1/2 ve volném úseku místní komunikace

 • Číslo jednací: ÚD/98/2021/HO
 • Autor: Hana Holasová
 • Platnost: 22.7.2021 - 7.8.2021

Veřejná výzva č. 03/2021 na obsazení funkce referenta státní správy a samosprávy Úřadu městského obvodu Pardubice VI

 • Číslo jednací: ÚD/99/2021/HO
 • Autor: Hana Holasová
 • Platnost: 22.7.2021 - 15.8.2021

VV - Rozhodnutí - Schválení stavebního záměru - vodní dílo - Pardubice - ul. K Dubině - kanalizace, vodovod

 • Číslo jednací: ÚD/100/2021/HO
 • Autor: Hana Holasová
 • Platnost: 22.7.2021 - 7.8.2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

 • Číslo jednací: ÚD/97/2021/HS
 • Autor: Simona Hývlová
 • Platnost: 20.7.2021 - 6.8.2021

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení dopravního značení v ul. Na Štěpnici v Pardubicích u budovy záchranné služby

 • Číslo jednací: ÚD/96/2021/HS
 • Autor: Simona Hývlová
 • Platnost: 14.7.2021 - 30.7.2021

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2021, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2019, KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA PARDUBIC, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 7/2020 A Č. 2/2021

 • Číslo jednací: ÚD/89/2021/HS
 • Autor: Simona Hývlová
 • Platnost: 30.6.2021 - 31.7.2021

Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021,Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022, Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021-2023, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2020, I. - VIII. rozpočtové opatření na rok 2020, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021, I.-IV rozpočtové opatření na rok 2021 Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2016, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2017,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018,Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2019, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2020 na webových stránkách MO Pardubice VI

 • Číslo jednací: ÚD/87/2021/HO
 • Autor: Hana Holasová
 • Platnost: 28.6.2021 - 1.11.2021