Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Formuláře

Starosta
Název Typ Velikost
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů PDF 26 kB
Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí
Název Typ Velikost
Vyjádření ke stavbě PDF 668 kB
Žádost o povolení kácení dřevin PDF 527 kB
Oznámení havárie vedení a žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání MK PDF 660 kB
Žádost o povolení k připojení pozemní komunikace na místní komunikaci, k jeho úpravě nebo jeho zrušení PDF 662 kB
Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky PDF 617 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání MK (konání sportovní , kulturní akce apod.) PDF 651 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání MK (provádění stavebních prací) PDF 663 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání MK (provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních zařízení) PDF 612 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání MK (skládka materiálu, lešení atd.) PDF 284 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání MK (umístění inženýrských sítí) PDF 598 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání MK (umístění reklamy) PDF 609 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání MK (zřizování vyhrazeného parkoviště) PDF 599 kB
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství PDF 597 kB
Odbor správy, sociální a kultury
Název Typ Velikost
Hromadná platba za svoz komunálního odpadu na rok 20.. PDF 276 kB
Odhlášení (místní poplatek za provoz systému shromažďovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu) stavba sloužící k individuální rekreaci PDF 288 kB
Odhlášení (místní poplatek za provoz systému shromažďovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu) z důvodu úmrtí PDF 284 kB
Odhlášení (místní poplatek za provoz systému shromažďovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu) změna trvalého bydliště PDF 284 kB
Přiznání k místnímu poplatku ze psů PDF 290 kB
Odhláška z místního poplatku ze psů PDF 283 kB
Oznámení o konání shromáždění MO Pardubice VI PDF 504 kB
Oznámení o pořádání veřejné akce MO Pardubice VI PDF 446 kB
Přihláška k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - stavba sloužící k individuální rekreaci PDF 293 kB
Přihláška k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - změna trvalého bydliště PDF 284 kB
Přiznání k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství PDF 418 kB
Žádost o převedení přeplatku za TKO PDF 25 kB
Žádost o vrácení přeplatku za TKO PDF 283 kB
Žádost o převedení přeplatku za místní poplatek za TKO zemřelého PDF 280 kB
Žádost o poskytnutí dotaci na akci v rámci Zásad poskytování dotací MO Pardubice VI PDF 475 kB
Žádost o vrácení přeplatku MP - psi PDF 281 kB
Žádost o převedení přeplatku po zemřelém MP - psi PDF 279 kB

Z důvodu nechtěných úprav formulářů se zde nachází pouze formuláře ve formátu PDF. Na vyžádání Vám poskytneme i formuléře ve formátu WORD.