Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Formuláře

Starosta
Název Typ Velikost
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů PDF 26 kB
Odbor investic, dopravy a životního prostředí
Název Typ Velikost
Vyjádření ke stavbě PDF 576 kB
Žádost o povolení kácení dřevin PDF 486 kB
Oznámení havárie vedení a žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání MK PDF 508 kB
Žádost o povolení k připojení pozemní komunikace na místní komunikaci, k jeho úpravě nebo jeho zrušení PDF 509 kB
Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky PDF 520 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání MK (konání sportovní , kulturní akce apod.) PDF 503 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání MK (provádění stavebních prací) PDF 512 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání MK (provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních zařízení) PDF 516 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání MK (skládka materiálu, lešení atd.) PDF 514 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání MK (umístění inženýrských sítí) PDF 505 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání MK (umístění reklamy) PDF 514 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání MK (zřizování vyhrazeného parkoviště) PDF 508 kB
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství PDF 505 kB
Odbor ekonomický a správní
Název Typ Velikost
Hromadná platba za svoz komunálního odpadu na rok 20.. PDF 276 kB
Oznámení o konání shromáždění MO Pardubice VI PDF 504 kB
Oznámení o pořádání veřejné akce MO Pardubice VI PDF 446 kB
Žádost o poskytnutí dotaci na akci v rámci Zásad poskytování dotací MO Pardubice VI PDF 475 kB
Žádost o převedení přeplatku po zemeřelém za MP - psi PDF 281 kB
Žádost o převedení přeplatku po zemřelém za TKO PDF 281 kB
Žádost o převedení přeplatku za MP - psi PDF 279 kB
Žádost o převedení přeplatku za TKO PDF 280 kB
Žádost o vrácení přeplatku za MO - psi PDF 282 kB
Žádost o vrácení přeplatku za TKO PDF 284 kB
Odhláška z MP za TKO (stavba k individ. rekreaci, stavba bez trvalého pobytu) PDF 290 kB
Odhláška z MP za TKO (úmrtí) PDF 285 kB
Odhláška z MP za TKO (změna trvalého bydliště) PDF 285 kB
Odhláška z MP ze psů PDF 285 kB
Ohlášení poplatkové povinnosti za TKO (stavba i individ. rekreaci, stavba bez trvalého pobytu) PDF 294 kB
Ohlášení poplatkové povinnosti za TKO (trvalé bydliště) PDF 286 kB
Přiznání k MP ze psů 2009 s označením správce PDF 292 kB
Přiznání poplatku za užívání veřejného prostranství PDF 228 kB

Z důvodu nechtěných úprav formulářů se zde nachází pouze formuláře ve formátu PDF. Na vyžádání Vám poskytneme i formuléře ve formátu WORD.