Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna dopravního režimu ve Svítkově

Vážení spoluobčané,

Městský obvod Pardubice VI připravuje změnu organizace dopravy v oblasti zahrnující ulice Hradčanská, Branecká, Husitská, Na Klínku, 8. května, U Moruší a U Bylanky. Důvodem pro změnu dopravního režimu je nejen umístění chybějícího a odstranění nadbytečného dopravního značení, ale také zajištění zklidnění dopravy v lokalitě mezi ulicemi Školní, Kostnická, Popkovická, U Moruší a u Bylanky. Došlo by tím ke správnému ohraničení stávající obytné zóny a k zahrnutí ostatních ulic do „Zóny 30“. Dále se počítá se s  omezením vjezdu pro nákladní vozidla nad 3,5 t (mimo dopravní obsluhu) do celé lokality.

Stávající situace je taková, že ulice Husitská, U Moruší a dále ulice 8. května a Na Klínku v úseku od ulice Školní po ulici Husitská jsou stavebně i dopravními značkami řešeny jako obytná zóna, ale při vjezdu z ulice Branecká do ulic 8. května a Na Klínku nejsou osazeny příslušné dopravní značky, které by zónu vymezovaly. Ulice 8. května, Na Klínku a U Bylanky jsou stavebně řešeny spíše na rychlostní omezení 30km/h. Ulice Branecká a Hradčanská nyní téměř nemají omezení pro regulaci dopravy, pouze v křižovatkách s ulicemi Na Klínku a 8. května jsou prvky pro regulaci rychlosti jízdy.

K dosažení správné a funkční úpravy dopravního režimu v lokalitě je potřeba provést úpravy dopravního značení spočívající v označení vjezdů a výjezdů do „Zóny 30“ a označení chybějícího označení vjezdů a výjezdů do stávající obytné zóny. Byly by také umístěny zákazy vjezdu nákladní automobilů s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhu“ a některé stávající zákazy by byly posunuty.

Všechny dopravní značky označující obytnou zónu, hlavní a vedlejší pozemní komunikace a okružní křižovatku budou zachovány. Nadbytečné dopravní značky „křižovatka“ a „zákaz vjezdu vozidel, jejich šířka přesahuje vyznačenou mez“ by byly v celé lokalitě odstraněny.

V ulicích Hradčanská a Branecká by jako prvky pro zpomalení a zklidnění dopravy sloužily jak stávající zvýšené plochy křižovatek a okružní křižovatka, tak nově také střídavě umístěné parkovací pruhy označené vodorovným dopravním značením proměnných délek. V místech sjezdů z přilehlých nemovitostí jsou navrženy zákazy stání v provedení „žlutá klikatá čára“ s přesahem 1 m oproti sjezdu. Vznikla by tím místa pro odstavení vozidel s kapacitou v ulici Hradčanská přibližně 29 míst a v ulici Branecká 33 míst s tím, že tyto hodnoty závisí zejména na délkách vozidel a způsobu parkování. Oproti stávajícímu stavu jde o vznik plnohodnotného legálního parkování.

Situace byla upravena dle požadavků některých občanů a Policie ČR. Některá parkovací místa byla přesunuta, některá bylo nutné zkrátit z důvodu rozhledových poměrů na křižovatkách a bylo přidáno několik míst i do obytných zón jak pro umožnění parkování tak i pro zklidnění dopravy.