Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Revitalizace Svítkovského lesa - Zelenobranské dubiny

 

Co se svítkovským lesem?

Jak to vypadalo na plánovacím setkání, které se konalo dne 5. března v sále penziónu FAJN ohledně budoucnosti svítkovského lesa, tzv. Zelenobranské dubiny a jeho postupné přeměny (proměny) z lesu plnícího převážně hospodářskou funkci na les nejen rekreační, ale také přírodě blízký? Cílem setkání bylo ve spolupráci s občany Svítkova a Popkovic, kteří se workshopu, připraveného šestým městským obvodem a kanceláří Odboru hlavního architekta magistrátu města Pardubic zúčastnili, definovat stávající klady a zápory místa, co by zde bylo nebo nebylo možné realizovat a popsat charakter, jaký má mít les do budoucna. Kromě přednesení svých nápadů, podnětů či připomínek k budoucí podobě a využití lesa byly občané seznámeni také s prezentací přibližující budoucí lesy města Pardubice v širším hledisku a souvislostech nejen přírodních ale i kulturních. Výstup tohoto setkání bude použit jako podklad pro koncepci městských rekreačních lesů a studii věnující se této lokalitě.