Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Revitalizace parku ve Svítkově

Byla provedena revitalizace parku ve Svítkově! 

V  roce 2015 uplynulo již 95 let od chvíle, kdy vznikl park v Žižkově ulici ve Svítkově.
V roce 1920, byl na popud místního spolku, objednán obecním zastupitelstvem u sochaře Rejla z Chocně pomník padlým ve světové válce. Slavnostní odhalení pomníku se konalo 28. září 1920.  Jak se můžeme dočíst v kronice Svítkova, "postavili jej na obecním pozemku za kovárnou u cesty na hřbitov vedoucí" a okolo byly vysázeny 4 lípy, pojmenované místním učitelem Baladou "Husova, Komenského, Havlíčkova a Masarykova", které stály na počátku výsadeb a parkových úprav v okolí pomníku, které pokračovaly v následujících desetiletích.
Při příležitosti tohoto výročí navrhl starosta městského obvodu Petr Králíček, že si park zaslouží více pozornosti a obnovu.
V zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Zhotovení projektové dokumentace revitalizace parku ve Svítkově" zvítězila firma Ars Fabrica pana Ing. arch. Iva Kramla, ing. arch. Květy Čulejové a Mgr. Vladimíra Ledviny. Jeho projekty již můžete znát - jedním z nich je multifunkční hřiště v ulici K Rybníčku, druhým sportoviště v ul. Bránecká, které byly veřejnosti zpřístupněny na podzim roku 2014.
Projekt revitalizace parku je v současné době již zrealizován.

 

 

Pro další informace přikládáme kontakt:
Ing. Tomáš Jílek
Tel.: 466 301 166
Email: Tomas.jilek@umo6.mmp.cz