Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Rekonstrukce ulice Kolonie

Rekonstrukcí uličního prostoru zůstane šířkové uspořádání podobné, pouze místo zeleně budou umístěna parkovací místa, u stadionu ploché dráhy zůstane travní porost. Celý prostor bude řešen jako "Zóna 30" tedy na vjezdu a výjezdu budou umístěny vyvýšená místa pro přecházení. Stávající ulička za dětským hřištěm bude stavebně oddělena od stávající komunikace a bude propojena se stávajícími chodníky sloužit bude pouze pro pohyb chodců a cyklistů.

 

Pro další informace přikládáme kontakt:
Ing. Tomáš Jílek
Tel.: 466 301 166
Email: Tomas.Jilek@umo6.mmp.cz