Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Cyklostezka v ul. Pražská, Branecká

Cíl projektu :
Výsledkem projektu je prodloužení stávající stezky vedoucí podél komunikace I/2 se smíšeným provozem cyklistů a chodců až k méně frekventované ul. Branecká a napojení pěších na stávající chodníky ve Svítkově a Popkovicích.
Nová stezka pro cyklisty a chodce je motivací jak pro stávající cyklisty, tak pro nové potenciální cyklisty aby využívali nemotoristickou dopravu do zaměstnání, do škol či za službami.

Na tento projekt bylo zažádáno o poskytnutí dotace z Evropské unie.
Dotace byla již schválena a byla poskytnuta částka necelé 1 612 649,80 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu. Částkou přibližně 94 861,75 Kč přispělo i Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR ze státního rozpočtu.

Pro další informace přikládáme kontakt:
Ing. Tomáš Jílek
Tel.: 466 301 166
Email: Tomas.Jilek@umo6.mmp.cz