Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Uzavírka podjezdu v ulici U Trojice z důvodu rekonstrukce železničního uzlu

Z důvodu provádění stavebních prací na modernizaci železničního uzlu Pardubice má od 14.6.2021 dojít v lokalitě U Trojice k dopravnímu omezení, které bohužel zřejmě neskončí dříve než ke konci roku. Jedná se o uzavření podjezdu pod železniční tratí a státní silnicí, kterým se kolem řadových garáží do ulice U Trojice dosud běžně přijíždělo i odjíždělo. Stávající železniční mosty budou přestavěny, aby mohla být vybudována další kolej. Proto musí být provoz vozidel a chodců veden po náhradních trasách, vozidlům i chodcům označených dopravním značením. Nový příjezd je veden z ulice Kpt. Bartoše po komunikaci na břehu Labe až pod most silnice č. I/37, kde následně za železničním mostem pokračuje vlevo po vyspravené panelové a asfaltové komunikaci, tedy souběžně s železniční tratí. Na objížďce byly pro usnadnění průjezdu vybudovány tři výhybny. Bezpečný střídavý kyvadlový provoz v pracovní době v úseku podél řeky zajišťují pracovníci stavby, následně je provoz řízen semafory umístěnými na dvou méně přehledných úsecích. Dosud uzavřený podchod z Trojice pod silnicí č. I/37 však již byl naopak zprůchodněn. Ocelová chodecká lávka, která propojovala Trojici nad železniční tratí Pardubice – Praha s ulicí Přerovská u areálu PARAMO, byla demontována a v rámci nového budoucího stavebního řešení ji má na podzim nahradit nový nadchod. Proto je do té doby formou taxislužby pro žáky základní školy zajištěna bezplatná náhradní doprava.