Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Svoz bioodpadu

 

Svoz bioodpadu

Magistrát města Pardubic ve spolupráci se Službami města Pardubic a.s.,zajišťuje oddělený sběr bioodpadu.

Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad ze zahrad (trávu, listí, štěpky větví, ovoce, zeleninu apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládky. Odpad je ukládán do zapůjčených nádob (compostainerů) a následně odvážen na kompostárnu v Dražkovicích, kde je tento materiál (bioodpad) zpracován na kvalitní kompost.

Do projektu odděleného sběru bioodpadu, který byl ve městě Pardubicích zahájen již v roce 2007, se mohou i nadále (v průběhu celého kalendářního roku) zapojovat občané (ze zástavby rodinných domů) v lokalitách městských obvodů:

MO Pardubice I (Židov, Staré město - oblast mezi tř. Míru a tratí ČD), MO Pardubice II (Cihelna), MO Pardubice III (Bílé předměstí, Studánka), MO Pardubice IV (Pardubičky, Černá za Bory), MO Pardubice V (Nové Jesenčany, Jesničánky, Zelené předměstí), MO Pardubice VI (Svítkov, Popkovice, Staré Čívice) a MO Pardubice VII (Rosice n/L, Doubravice, Ohrazenice, Trnová).

Všem účastníkům projektu je prostřednictvím svozové firmy Služby města Pardubic a.s. bezplatně zapůjčena nádoba na zelený odpad (compostainer).

Svoz a vyprazdňování zapůjčeného compostaineru bude uskutečňován ve všech lokalitách dle následujícího harmonogramu (podrobný harmonogram):

duben – listopad
svoz 1x týdně, každý pátek

prosinec – březen
svoz 1x měsíčně, poslední pátek v měsíci

Jedná se o nadstandardní službu pro občany ve vybraných částech města, proto ji nelze zahrnout do platby místního poplatku za svoz komunálního odpadu, který platí každý občan s trvalým pobytem      v Pardubicích. V roce 2015 účastníci projektu odděleného sběru bioodpadu přispívají částkou 300,- Kč na nádobu a rok (jde o stanovenou „pevnou“ částku bez možnosti platby alikvotní části), zbývající část nákladů hradí Magistrát města Pardubic, a to z důvodu významu této činnosti vůči životnímu prostředí. Poplatek za službu odděleného sběru bioodpadu na daný kalendářní rok je pro stávající účastníky splatný vždy do konce měsíce dubna. Na základě přihlášky obdrží nově přihlášený účastník složenku s nezaměnitelným variabilním symbolem, která je splatná do 30-ti dnů od zaevidování (zašle Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí). Informaci o termínu dodání nádoby – compostaineru poskytne telefonicky svozová firma Služby města Pardubic a.s..

Každý účastník, zapojený do projektu navíc získá zdarma možnost odběru 50 kg kvalitního kompostu na kompostárně v Dražkovicích.

Pokud se tedy chcete i Vy do projektu odděleného svozu bioodpadu zapojit, využijte níže přihlašovací formulář. Jedná se o „otevřený projekt“ s možností se přihlásit kdykoli v průběhu kalendářního roku s tím, že přihlášky budou řešeny postupně v návaznosti na dodání nádob (composteinerů) výrobcem. 


 

POKUD JSTE JIŽ DO PROJEKTU ODDĚLENÉHO SVOZU BIOODPADU ZAPOJENI (STÁVAJÍCÍ ÚČASTNÍCI), NEPOTVRZUJTE PROSÍM ZNOVU SVOJI ÚČAST (pokud nemáte zájem o další nádobu) PROSTŘEDNICTVÍM PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE.

Vaše případné dotazy (technická oblast) zodpoví pracovníci SmP a.s. na telefonním čísle 466 260 833. S případným dotazem (přihláška do projektu, platba poplatku) se můžete obrátit na odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice tel: 466 859 196.

 

Přihlašovací formulář

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-zivotniho-prostredi/bioodpad/