Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Přednost vozidel v „Myší díře“

Již v letních měsících byla upravena přednost na křižovatce na komunikacích vedoucích od Srnojed k „Rosickému mostu“ a od Svítkova přes podjezd pod železnicí. Součástí této změny byl i požadavek od Dopravního inspektorátu Policie ČR na změnu přednosti v podjezdu pod železnicí a to z důvodu nebezpečí tvoření dopravní zácpy a tím ucpání celé křižovatky. Až na podzim loňského roku byl tento požadavek na zkoušku proveden. Kladným následkem změny bylo sice mírné snížení rychlosti projíždějících vozidel, avšak za cenu snížení bezpečnosti vlivem nevčasného postřehnutí protijedoucího vozidla. Začátkem letošního roku byla tedy tato změna zrušena a vráceno bylo původní řešení předností. Vozidla jedoucí ze Svítkova mají tedy nyní při vjezdu do podjezdu přednost. Avšak žádáme všechny řidiče, aby pří průjezdu i tak nadále dbali zvýšené opatrnosti a raději snížili rychlost tak aby zavčas zastavili před protijedoucím vozidlem.