Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední deska MO V

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

 • Číslo jednací: 2298/2020/OE UMO5/RŠl
 • Autor: Bc. Renata Šlosárová
 • Platnost: 1.6.2020 - 1.2.2021

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

VV - Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: KrÚ 39688/2020
 • Autor: Ing. Bohumil Salaba
 • Platnost: 27.5.2020 - 13.6.2020

Přechodná úprava provozu - ul. Pražská

Územní rozhodnutí

 • Číslo jednací: MmP 48569/2020
 • Autor: Ing. Ilona Prokůpková
 • Platnost: 26.5.2020 - 12.6.2020

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice- Chrudim, 3. stavba - zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová"

VV - Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 50305/2020
 • Autor: Bc. Jiří Kříž
 • Platnost: 26.5.2020 - 12.6.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. B. Vikové Kunětické

VV - Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 50585/2020
 • Autor: Bc. Jiří Kříž
 • Platnost: 26.5.2020 - 12.6.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Na Spravedlnosti

Dražební vyhláška

 • Číslo jednací: Č.j.: 20 E 1 /2018 - 29
 • Autor: Mgr. Martin Bartl
 • Platnost: 26.5.2020 - 25.6.2020

VV - Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 47103/2020
 • Autor: Bc. Jiří Kříž
 • Platnost: 18.5.2020 - 4.6.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Devotyho

Veřejná vyhláška č. j. 1968/2020/OE UMO5/Kot

 • Číslo jednací: 1968/2020/OE UMO5/Kot
 • Autor: Marcela Kotyková
 • Platnost: 18.5.2020 - 31.8.2020

Veřejná vyhláška č. j. 1968/2020/OE UMO5/Kot o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. j. 1967/2020/OE UMO5/Kot, kterým se vyměřuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2019 poplatníkům, kteří tento místní poplatek nezaplatili ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti.

Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 2. 4. 2020

 • Číslo jednací: 202003
 • Autor: Marcela Kotyková
 • Platnost: 9.4.2020 - 4.1.2021

Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 2. 4. 2020

Schválená 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 a schválená rozpočtová opatření v rámci 1. změny rozpočtu

 • Číslo jednací: 202002
 • Autor: Marcela Kotyková
 • Platnost: 23.3.2020 - 1.2.2021

Schválená 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 a schválená rozpočtová opatření v rámci 1. změny rozpočtu

1 2 3