Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Tajemník úřadu

Mgr. Jiří Šmaha

Tajemník je nadřízeným všem zaměstnancům zařazeným do ÚMO Pardubice V,  plní vůči nim funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, především podle zákoníku práce. Ve spolupráci se starostou a místostarostou řídí činnost ÚMO Pardubice V, podílí se na řádném zajištění fungování orgánů městského obvodu, na přípravě materiálů a podkladů pro jejich rozhodování, zabezpečuje plnění usnesení orgánů městského obvodu, řídí a kontroluje činnost pracovníků ÚMO.