Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Veřejné griloviště Pod Vinicí

PROVOZNÍ ŘÁD

griloviste_MO_V.jpg

PROVOZNÍ ŘÁD veřejného grilovacího prostoru Pod Vinicí

Všichni návštěvníci užívají veřejný gril a jeho okolí na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Provozovatel nezodpovídá za poškození zdraví nebo majetku, které návštěvník způsobí sobě, provozovateli nebo třetí osobě. Stejně tak nezodpovídá za věci odcizené v areálu grilovací sestavy. Vstup do areálu výhradně na vlastní riziko a nebezpečí.

1. Oheň je možno rozdělávat pouze na vyhrazeném místě, resp. ve veřejném grilu, který je k tomu určen a ve vyhrazeném čase:

od 1. května do 31. října                               pondělí - neděle 9:00 až 20:00 hodin

od 1. listopadu do 30. dubna                       pondělí - neděle 8:00 až 16:00 hodin

2. Oheň je nutno udržovat pouze v takovém rozsahu, aby nedocházelo k ohrožení okolních prostor (porost, stavby, apod.) a nebyly obtěžovány jiné osoby.

3. Oheň nesmí zůstat bez dozoru osoby starší 18 let.

4. Na vyhrazeném místě, resp. na grilu je možno spalovat pouze dřevo, dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí, bez použití jakýchkoliv podpůrných látek. Je možno použít suché na zemi ležící klestí z veřejného prostranství, popřípadě lesních pozemků, nikoli dřevo získané kácením či olamováním živých stromů. Na ohni nesmí být spalovány jiné látky, jejichž zplodiny mají negativní vliv na kvalitu ovzduší (např. plasty, jiné odpady).

5. Oheň nesmí být rozděláván za nepříznivých povětrnostních podmínek.

6. V případě mimořádných nepříznivých okolností může městský obvod Pardubice V konání grilování zakázat (např. dlouhodobá sucha, kdy je zvýšené nebezpečí vzniku požáru).

7. Oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoba mladší pouze za přítomnosti zletilé soby, za osoby mladší 18 let zodpovídají zákonní zástupci.

8. Je zakázáno rozdělávat ohně na jiných místech.

9. Je zakázáno v areálu griloviště působit nadměrný hluk.  

V areálu je zakázáno stanovat a nocovat. Návštěvník je povinen: - respektovat provozní řád, - chovat se slušně a ohleduplně, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe, - udržovat čistotu a pořádek a nepůsobit nadměrný hluk, - dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm, - dohlížet na rozdělaný oheň do úplného vyhasnutí, - dohlížet na bezpečnost dětí v areálu. Pokud se setkáte s poškozováním zařízení či jeho vybavení, oznamte to prosím neprodleně na linku městské policie 156. Dojde-li i přes všechna opatření k požáru, který nedokážete vlastními silami uhasit, volejte HZS číslo 150. V hlášení uveďte: kdo volá, kde hoří, co hoří a tel. číslo odkud voláte.

V Pardubicích dne 22.7.2020

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA - HASIČI 150, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155, POLICIE 158, MĚSTSKÁ POLICIE 156