Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Upozornění pro občany

omezení přístupu veřejnosti do části prostor úřadu

upozorneni_moV_stav_nouze.jpg

S ohledem na mimořádná opatření na území České republiky k zamezení šíření onemocnění Covid-19 rozhodl tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice V o omezení přístupu veřejnosti do části prostor úřadu (kanceláří jednotlivých úředníků). Toto opatření se netýká pracoviště podatelny a pokladny.

Toto opatření platí od pondělí 16. 3. 2020, a to do odvolání.

Vyřizování agend úřadu, stížností a podnětů občanů bude zajištěno v nezměněném rozsahu, komunikace s občany mimo výše uvedenou výjimku (pokladna, podatelna) bude probíhat pouze prostřednictvím telefonu, e-mailu, datovou schránkou či písemným podáním.

Toto opatření se nedotýká výkonu státní správy (např. nahlížení do spisu, seznámení se s podklady rozhodnutí apod.).

V návaznosti na toto upozornění sdělujeme, že knihovna v DDM Delta na Gorkého ulici bude po dobu vyhlášení stavu nouze pro veřejnost uzavřena.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jiří Šmaha, v. r.