Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova

Jak jsme již dříve v našich médiích avizovali, bude v letošním roce realizována revitalizace vnitrobloku v okolí „Háčka“. Jedná se o největší investiční akci městského obvodu Pardubice V za několik posledních let, jejíž projektové náklady se pohybují okolo 20 milionů korun a jsou plně hrazeny z rozpočtu městského obvodu.

H-clanek.jpg

Cílem revitalizace je vybudování nové obslužné komunikace, kontejnerových stání, veřejného osvětlení, ale hlavně rozšíření možnosti parkování, a to vytvořením 135 parkovacích míst.

Ale nezapomnělo se ani na ekologii. Součástí této akce je i vybudování 2 podzemních retenčních nádrží, do nichž bude sváděna dešťová voda, která bude posléze používána na zálivku v oblasti městského obvodu.

V rámci revitalizace proběhne také ve spolupráci s VAK Pardubice výměna kanalizačních řadů v uvedené lokalitě.
Momentálně probíhá výběr dodavatele stavby a zahájení prací předpokládáme ve 2. čtvrtletí letošního roku. Doba realizace je cca 6 měsíců.

Chceme Vás touto cestou požádat o jistou shovívavost a trpělivost v době, kdy bude stavba probíhat, neboť hluk, zvýšený provoz nákladních vozidel, ale i dočasné problémy s parkováním zasáhnou nemalou část obyvatel obvodu. Věříme ale, že tento dočasný diskomfort bude po dokončení vynahrazen zvýšením pohodlí a kvality bydlení v rekonstruované části našeho obvodu.

Děkujeme
Odbor investiční a správní