Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 4 zákona o místních poplatcích se z důvodu mimořádné události dle ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích promíjí místní poplatek za užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasné stavby a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb na území městského obvodu Pardubice V, včetně příslušenství, jehož sazba je stanovena v čl. 6 odst. 1 písm. i) Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, a to za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

urad MO Pce V.jpeg