Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Modernizace ulice Na Spravedlnosti

Dopravní opatření v ulicích Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna - OBJÍZDNÉ TRASY

na-spravedlnosti-002.jpg

I. ETAPA                úsek ul. Rokycanova – Boženy Vikové-Kunětické (období: 1.3.-10.4.2021)

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Po celou dobu realizace stavby úseku ul. Rokycanova Boženy Vikové-Kunětické, bude zajištěn přístup do areálu AutoFórum po objízdné trase z ulice S. K. Neumanna. V ul. Na Spravedlnosti (v úseku mezi ul.Boženy Vikové a S.K. Neumanna) bude obousměrný provoz pro rezidenty a dopravní obsluhu. Při realizaci stavebních prací bude prostor staveniště oplocen a provizorní chodník řádně vyznačen.

II. ETAPA              úsek ul. Boženy Vikové-Kunětické- S.K. Neumanna (období: 11.4.-7.6.2021)

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Po celou dobu realizace stavby úsekuul. Boženy Vikové- Kunětické- S.K. Neumanna, bude zajištěn přístup do areálu AutoFórum po objízdné trase. Pro rezidenty a dopravní obsluhu je řešen příjezd z ul. Boženy Vikové-Kunětické. Při realizaci stavebních prací bude prostor staveniště oplocen a provizorní chodník řádně vyznačen. 

III. ETAPA             křížení ulic Na Spravedlnosti a S.K. Neumanna (období: 11.4.-7.7.2021)

Stavební práce budou prováděny za částečného omezení provozu a snížené rychlosti na 30 km/hod.

 IV. ETAPA            úsek ul. Jana Palacha – Žel. Pluku (období: 8.7.-14.8.2021)

Při realizaci této etapy bude umožněn běžný provoz (včetně dodávky služeb, přístupu zákazníků, možnosti zásobování)prodejny BILLA. Přístup zákazníků do prodejny BILLA bude zajištěn provizorním způsobem. Po celou dobu realizace stavby této etapy, bude zajištěn příjezd pro rezidenty a dopravní obsluhu po objízdné trase z ul. Železničního pluku. Při realizaci stavebních prací bude prostor staveniště oplocen a provizorní chodník řádně vyznačen.

V. ETAPA              úsek ul. Žel. Pluku- Rokycanova (období: 15.8.-30.9.2021)

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Po celou dobu realizace stavby této etapy, bude zajištěn příjezd pro rezidenty a dopravní obsluhu z ul. Rokycanova a ul. Železničních pluku. Při realizaci stavebních prací bude prostor staveniště oplocen a provizorní chodník řádně vyznačen. Při rekonstrukci křižovatky ul. Rokycanova a ul. Na Spravedlnosti bude zachován stávající provoz do přilehlých objektů a zdravotních zařízení.

VI. ETAPA            křížení ulic Pichlova a S.K. Neumanna (období: 8.7.-30.10.2021)

Stavební práce budou prováděny za částečného omezení provozu a snížené rychlosti na 30 km/hod. 

Po dobu realizace stavby „Dopraní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K.Neumana“ (tj. dle HMG 8 měsíců)  , bude omezení silničního provozu v celé délce ul. Na Spravedlnosti. Bude povolen vjezd pouze pro rezidenty a dopravní obsluhu po dohodě se stavbou a podle rozpracovanosti v jednotlivých etapách.

K poliklinice Vektor a parkovišti nového obytného komplexu bude příjezd umožněn ulicí Rokycanova.

Pro zásobování a návštěvníky prodejny BILLA bude přístup zajištěn po celou dobu výstavby.

Pro bezpečný pohyb chodců bude pracovní místo odděleno oplocením.