Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední deska MO IV

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP26986
 • Autor: mmP, odbor dopravy
 • Platnost: 25.4.2018 - 11.5.2018

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Průmyslová

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 27074/2018
 • Autor: MmP, odbor dopravy
 • Platnost: 25.4.2018 - 11.5.2018

Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - - ul. Východní

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 26936/2018 OD
 • Autor: MmP, odbor dopravy
 • Platnost: 25.4.2018 - 11.5.2018

Stavební povolení - Pardubice - ul. Boháčova, Rekonstrukce chodníku vpravo od ul. Dašická po konec ulice

Veřejná vyhláška - výzva

 • Číslo jednací: MmP27269/2018
 • Autor: mmP, satvební úřad
 • Platnost: 25.4.2018 - 11.5.2018

Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby „Veřejné osvětlení, Pardubice - Pardubičky II. etapa - 1. a 2. část“ na pozemku parc. č. 754/1, 754/3, 758/2, 758/32, 762/9, 762/24, 762/29, 762/32, 763/8, 767/5, 768/15, 2742/4, 2742/47, 2742/48, 2763, 2764/8, 2764/9, 3180/3, 3775/1, 3775/2, 3775/3, 3775/4, 3775/5, 3775/6, 3775/7, 3775/8, 3775/9, 3775/10, 3779, 3780, 3781, 754/3 v katastrálním území Pardubice, parc. č. 171/6 v katastrálním území Pardubičky, parc. č. 288/6, 292/2, 292/21, 292/22, 292/23, 299/4, 299/20, 304/3, 309/6, 309/7, 309/9, 309/10, 362/4, 362/14, 362/19, 362/23, 386/1, 386/2 v katastrálním území Studánka

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 26580/2018 OD-OSSUaD
 • Autor: MmP, odbor dopravy
 • Platnost: 23.4.2018 - 9.5.2018

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - Ostřešanská ul. v Nemošicích

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 26580/2018 OD-OSSUaD
 • Autor: MmP, odbor dopravy
 • Platnost: 23.4.2018 - 9.5.2018

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - Ostřešanská ul. v Nemošicích

Oznámení

 • Číslo jednací: UMO4/675/2018/VKÚ/Ru
 • Autor: Ing. Jana Růžičková
 • Platnost: 23.4.2018 - 9.5.2018

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru kategorie II, podle zákona č.100/2001 Sb. , o posuzování vlivů na životní prostředí

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: umo4/665
 • Autor: Finanční úřad v Pardubicích
 • Platnost: 20.4.2018 - 29.5.2018

Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 25557/2018/OD4
 • Autor: MmP, odbor dopravy
 • Platnost: 19.4.2018 - 5.5.2018

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Holandská

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 25467/2018/OD4
 • Autor: MmP, odbor dopravy
 • Platnost: 19.4.2018 - 5.5.2018

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Hostovická

1 2