Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední deska MO IV

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MZP/2020/550/748-Ko
 • Autor: Ministerstvo ŽP
 • Platnost: 9.7.2020 - 24.7.2020

R O Z H O D N U T Í -záměr „Praní a regranulace fólií II, Černá za Bory“nemůže mít významný vliv na ŽP a nebude posuzován podle zákona

Oznámení

 • Číslo jednací: MmP 67568/2020/Lo
 • Autor: MmP, OŽP
 • Platnost: 3.7.2020 - 20.7.2020

OZNÁMENÍ o ukončení posuzování vlivů na životní prostředí-„Výstavba Ostřešanské spojky“

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 65931/2020
 • Autor: MmP, odbor dopravy
 • Platnost: 2.7.2020 - 17.7.2020

Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – k označení provedení uzavírky 1 jízdního pruhu silnice č. II/355 v úseku č. p. 88 - č. p. 231 v ulici Hostovická v Pardubicích, části Černá za Bory

Zjišťovací řízení - vliv na ŽP

 • Číslo jednací: MZP/2020/550/887-ko
 • Autor: Ministerstvo životního prostředí
 • Platnost: 1.7.2020 - 16.7.2020

Posuzování vlivů na životní prostředí-zahájení zjišťovacího řízení k záměru-„Hala Petra – instalace technologie, Pardubice“

Sdělení

 • Číslo jednací: MmP 65725/2020
 • Autor: MmP, stavební úřad
 • Platnost: 30.6.2020 - 15.7.2020

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ-"I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat"

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP65509/2020
 • Autor: MmP, odbor dopravy
 • Platnost: 29.6.2020 - 14.7.2020

Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-označení změny místní úpravy provozu v ulici Fidrova před domem č.p. 273 a v ulici K Přejezdu před domem č.p. v Pardubicích.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020

 • Číslo jednací: MmP/64640/2020/KT/PO
 • Autor: MmP - právní oddělení
 • Platnost: 26.6.2020 - 13.7.2020

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění vyhláška o veřejném pořádku Příloha č. 9 vyhlášky o VP, která stanoví tradiční akce

Obeně závazná vyhláška č. 6/2020

 • Číslo jednací: MmP/64640/2020/KT/PO
 • Autor: MmP - právní oddělení
 • Platnost: 26.6.2020 - 13.7.2020

Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, kterou se zrušuje vyhláška o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Pardubic

Rozpočet MO Pardubice IV

 • Číslo jednací: SR-RO2/2020
 • Autor: MO Pardubice IV
 • Platnost: 24.6.2020 - 31.12.2020

Schválený rozpočet MO Pardubice IV na rok 2020, schválená rozpočtová opatření a schválený střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice IV na roky 2021 - 2024

Rozpočet-Oznámení

 • Číslo jednací: R/O/1/2019
 • Autor: MO Pardubice IV
 • Platnost: 2.1.2019 - 31.12.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů týkajících se rozpočtu MO Pardubice IV na webových stránkách