Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední deska MO IV

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 5434/2022/Mo
 • Autor: MmP, odbor dopravy
 • Platnost: 14.1.2022 - 30.1.2022

Stavební povolení - „Mnětice – ul. Ke Hrázi. Rekonstrukce místní komunikace“

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 4772/2022/Mo
 • Autor: MmP, odbor dopravy
 • Platnost: 13.1.2022 - 29.1.2022

Stavebí povolení - „Mnětice – ul. U Kapličky. Rekonstrukce místní komunikace“

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP3700/2021
 • Autor: MmP. odbor dopravy
 • Platnost: 10.1.2022 - 26.1.2022

Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – k označení provedení uzavírky železničního přejezdu ev. č. P4903 na silnici č. II/355 v ulici Dašická v Pardubicích a související objížďky a P4902, kdy v rámci stavby Modernizace železničního uzlu Pardubice

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 136260/2021 OD
 • Autor: MmP, odbor dopravy
 • Platnost: 4.1.2022 - 20.1.2022

Opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-označení místní úpravy provozu v ulici MUDr. Ducháčkové a Staré náměstí v Pardubicích

ROZPOČET

 • Číslo jednací: MOIV/RO7/2021
 • Autor: Iva Matušková
 • Platnost: 28.12.2021 - 31.3.2022

Schválený rozpočet MO Pardubice IV na rok 2021 a schválená aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice IV do roku 2024

Oznámení

 • Číslo jednací: OŽP/132573/21/LO
 • Autor: Ing. Monika Lofelmannová
 • Platnost: 20.12.2021 - 20.1.2022

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I, bod 53 podle z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí….

Oznámení o zveřejněných dokumentech- Rozpočet

 • Číslo jednací: O1/2019/OEVV
 • Autor: Mária Stopková, DiS., vedoucí OEVV
 • Platnost: 2.1.2019 - 31.12.2022

Oznámení o zveřejněných dokumentech v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na webových stránkách MO Pardubice IV