Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Formuláře

Místní poplatky
Název Typ Velikost
Přiznání k místnímu poplatku ze psů PDF 42 kB
Odhlášení psa z evidence PDF 38 kB
Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku ze psů PDF 39 kB
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k míst. poplatku za TKO- rekreač. objekt, rod. dům, byt PDF 55 kB
Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k míst. poplatku za TKO- rekreač. objekt, rod. dům, byt PDF 52 kB
Čestné prohlášení o trvalém obydlení nemovitosti PDF 70 kB
Žádost o převedení platby - TKO PDF 55 kB
Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku - TKO – dědické řízení PDF 79 kB
Žádost o vrácení přeplatku - TKO PDF 78 kB
Žádost o osvobození od MP za TKO za třetí a další nezaopatřené dítě žijící ve společné domácnosti PDF 79 kB
Žádost o osvobození od místního poplatku - TKO PDF 66 kB
Informace k osvobození od poplatku za TKO-pobyt v zahraničí PDF 41 kB
Hromadná platba za svoz komunálního odpadu PDF 84 kB
Ohlašovací povinnost - přiznání k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství ( stavební práce ...) PDF 97 kB
Ohlašovací povinnost - přiznání k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (ostatní) PDF 89 kB
Místní komunikace a veřejná prostranství
Název Typ Velikost
Žádost o zvl. užívání veřejného prostranství (zeleně) PDF 423 kB
Žádost o vydání povolení ke zřízení připojení (sjezdu) PDF 309 kB
Žádost o uzavírku a objížďku komunikace PDF 307 kB
Žádost o zvl. užívání místní komunikace PDF 321 kB
Žádost o zvl. užívání místní komunikace- umístění inž. sítí v silničním pozemku PDF 304 kB
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kuminacích PDF 29 kB
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních kuminacích PDF 377 kB
Ostatní
Název Typ Velikost
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a žádost o závazné stanovisko ke kácení PDF 43 kB
Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF 43 kB
Oznámení o konání shromáždění PDF 76 kB
Oznámení o konání akce PDF 71 kB