Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Formuláře

Místní poplatky
Název Typ Velikost
Přiznání k MP ze psů PDF 28 kB
Odhlášení místního poplatku ze psů PDF 23 kB
Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku ze psů PDF 22 kB
Vrácení přeplatku za svoz TKO PDF 28 kB
Žádost o převedení platby za TKO PDF 26 kB
Informace o osvobození od poplatku za TKO PDF 32 kB
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k míst. poplatku za TKo- rekreač. objekt, rod. dům, byt PDF 27 kB
Hromadná platba za svoz komunálního odpadu PDF 171 kB
Ohlášení zániku poplatkové povinnosti PDF 26 kB
Místní komunikace a veřejná prostranství
Název Typ Velikost
Žádost o zvl. užívání veřejného prostranství (zeleně) PDF 37 kB
Žádost o povolení zřízení nového sjezdu PDF 37 kB
Žádost o uzavírku a objížďku komunikace PDF 38 kB
Žádost o zvl. užívání místní komunikace PDF 43 kB
Žádost o zvl. užívání místní komunikace- umístění inž. sítí v silničním pozemku PDF 37 kB
Ohlášení k MP za užívání veřejného prostranství- ostatní PDF 75 kB
Ohlášení k MP za užívání veřejného prostransví- stavební práce PDF 76 kB
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kuminacích PDF 29 kB
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních kuminacích PDF 377 kB
Ostatní
Název Typ Velikost
Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les PDF 16 kB
Žádost o povolení tomboly PDF 37 kB
Oznámení o konání shromáždění DOCX 18 kB
Oznámení o konání akce DOCX 20 kB
Prohlášení o způsobilosti pacienta PDF 13 kB