Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední deska MO III

Veřejná vyhláška: Územní rozhodnutí o umístění stavby "I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina" SO 101.2 Optické trasy

 • Číslo jednací: KrÚ 82602/2020
 • Autor: Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH - Iveta Hanušová
 • Platnost: 10.11.2020 - 26.11.2020

Veřejná vyhláška: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – k označení provádění prací při čištění silnic II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových

 • Číslo jednací: MmP 112594/2020
 • Autor: Magistrát města Pardubic, OD - Ing. Pavel Bureš
 • Platnost: 10.11.2020 - 26.11.2020

Veřejná vyhláška: Místrní úprava provozu na pozemních komunikacích - Zjednosměrnění místní komunikace v ul. Hraniční v úseku od domu čp. 247 po křižovatku s ul. Pod Lipami

 • Číslo jednací: MmP 112404/2020
 • Autor: Magistrát města Pardubic, OD - Bc. Jiří Kříž
 • Platnost: 9.11.2020 - 25.11.2020

Nařízení č. 8/2020, kterým se stanoví maximální ceny hřbitovních, některých kremačních a souvisejících služeb

 • Číslo jednací: MmP/109783/2020/KT/PO
 • Autor: Magistrát města Pardubic, KT, PO - Irena Málková
 • Platnost: 2.11.2020 - 19.11.2020

Veřejná vyhláška: Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: osazení dopravního značení pro provádění prací při čistění silnic na území města Pardubic

 • Číslo jednací: MmP 107182/2020
 • Autor: Magistrát města Pardubic, OD - Ing. Pavel Bureš
 • Platnost: 21.10.2020 - 3.11.2020

Obecně závazná vyhláška č. 7/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic

 • Číslo jednací: OZV č. 7/2020
 • Autor: Magistrát města Pardubic, Kancelář tajemníka - Irena Málková
 • Platnost: 15.10.2020 - 2.11.2020

Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - uzavírka stezky v ul. Husova u čp. 194

 • Číslo jednací: MmP 105268/2020 OD-OSSUaD
 • Autor: Magistrát města Pardubic, OD - Bc. Jiří Kříž
 • Platnost: 15.10.2020 - 2.11.2020

Veřejná vyhláška: Usnesení o účastenství v územním řízení stavby "I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina"

 • Číslo jednací: KrÚ 74945/2020
 • Autor: Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH - Iveta Hanušová
 • Platnost: 13.10.2020 - 29.10.2020

Změna úředních hodin Úřadu městského obvodu Pardubice III

 • Číslo jednací: K/1
 • Autor: ÚMO Pardubice III, tajemník - Ing. Štěpánková Irena
 • Platnost: 9.10.2020 - 20.11.2020

Oznámení o zveřejnění informace o přijetí návrhu koncepce "Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 - 2027"

 • Číslo jednací: OŽP/101337/20/LO
 • Autor: Magistrát města Pardubic, OŽP - Ing. Monika Löfelmannová
 • Platnost: 6.10.2020 - 22.10.2020
1 2 3 4 21 42 62 82