Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zóna 30 - Studánka

Nové řešení koncepce zóny 30 ve Studánce bylo zpracováno studenty Dopravní fakulty Univerzity Pardubice na žádost Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic.

Navrhovaným dopravním omezením s povolenou rychlostí 30 km/h a zákazem vjezdu pro nákladní automobily si studie klade za cíl zklidnění celé oblasti s pobytovou funkcí, zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu i chodců, zlegalizování parkování v uličním prostoru, zlepšení propustnosti dopravy (cykloobousměrky, návaznost tras pro pěší) a plošné odstranění svislého dopravního značení s uplatněním obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000Sb.

Navrhované řešení dopravního značení na Studánce je k nahlédnutí na stránkách Městského obvodu Pardubice III v sekci investiční akce - připravované. Případné dotazy a připomínky můžete zaslat na e-mail posta@umo3.mmp.cz.