Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3 a 6

Regenerace sídliště Dubina je rozdělena na čtyři podokrsky označené čísly 2, 5, 3, 6. Regenerace podokrsků č. 2 a č. 5 je téměř dokončena, mimo stavebních akcí v podokrsku č. 2 s názvem „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ulici Jana Zajíce“ a „Regenerace ploch komunikací, zeleně a kontejnerových stání před čp. 866-869 v ulici Jana Zajíce - 2A-K3“.

Na základě projektu regenerace panelových sídlišť Pardubice - Dubina byly v říjnu 2011 připraveny návrhy dokumentace pro územní řízení týkající se podokrsků č. 3 a č. 6. Poté byli zástupci všech panelových domů telefonicky nebo e-mailem kontaktováni s žádostí o vyzvednutí situačních podkladů, aby je projednali s obyvateli bytových domů a bytových jednotek a sdělili své připomínky a náměty. Po prostudování a projednání návrhů na schůzích jednotlivých společenství zástupci bytových domů, popř. i jednotliví vlastníci, předložili své požadavky a návrhy městskému obvodu.

Vlastní projednání s občany probíhalo po dobu cca jednoho roku a všechny opodstatněné a technicky možné připomínky a náměty občanů zadavatel (městský obvod) nechal zpracovatele zahrnout do projektu.

V lokalitě 3 jsou panelové domy v ulicích Bartoňova a Lidmily Malé, čp. 817 – 849 a parkoviště mezi domy čp. 616 – 620 a 656.

V lokalitě 6 je výstavba v ulici Erno Košťála, mezi základní školou, cyklostezkou a ul. Dubinskou, čp. 970 – 979, 987 – 989, 996 - 1011.

Předmětem úprav je rekonstrukce chodníků, parkovacích míst a některých přístupových komunikací, s tím spojená úprava či doplnění veřejného osvětlení, hřiště, odpočinkové plochy a související sadové úpravy.    

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3 a 6“ bylo vydáno dne 22. 7. 2013 a nabylo právní moci dne 28. 8. 2013. Rozhodnutím ze dne 23. 10. 2015, které nabylo právní moci dne 27. 11. 2015, byla prodloužena platnost územního rozhodnutí. S  projektovou dokumentací na základě které bylo vydáno územní rozhodnutí pro umístění stavby „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3 a 6“ se můžete seznámit v níže uvedených pdf souborech.

Z této projektové dokumentace pro územní rozhodnutí jsou postupně zpracovávány projektové dokumentace pro stavební povolení na jednotlivé etapy. Podle stavu finančních prostředků jsou postupně po etapách realizovány jednotlivé stavby.

Další naplánované regenerace si můžete prohlédnout na našich webových stránkách https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-iii-dubina-drazka/radnice/investicni-akce/pripravovane-akce/navrh-uprav-regenerace-paneloveho-sidliste-dubina/

V připravovaných investičních akcích. V návrhu úprav regenerace panelového sídliště Dubina je umístěna situace s názvem „Problémový výkres“ z které lze zjistit rozdělení na jednotlivé etapy a jejich označení písmeny. Tyto etapy jsou dále podrobněji rozkresleny v dalších situacích po jednotlivých etapách. Tento projekt byl zpracován v prosinci 2015 a vychází z projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

Nebo v dalším odkazu, kde jsou jednotlivé etapy popsány podle ulic a čísel popisných https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-iii-dubina-drazka/radnice/investicni-akce/regenerace-paneloveho-sidliste-dubina/