Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů platí fyzická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt v územním obvodu statutárního města Pardubice.

Poplatek je splatný nejpozději do 15.3. daného roku. 

Výše poplatku na rok činí:

  • 200,- Kč za jednoho psa/rok, jehož držitel žije v rodinném domě, za každého dalšího psa drženého současně 300,- Kč/rok,
  • 1.200,- Kč za jednoho psa/rok, jehož držitel žije v panelovém či činžovním domě, za každého dalšího psa drženého současně 1.500,- Kč/rok,
  • 200,- Kč za jednoho psa/rok, jehož držitel pobírá invalidní, starobní, vdovský/vdovecký nebo sirotčí důchod, který je jeho jediným  zdrojem příjmů(nebo souběžně pobírá dva z těchto důchodů, které jsou jeho jediným zdrojem příjmů).  Za každého dalšího psa drženého současně je sazba 300,- Kč/rok.

 

Poplatek lze hradit:

  • složenkou,
  • hotově na pokladně MO III Dubina či bankovním převodem dle dispozic na složence (číslo účtu a VS).