Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kácení dřevin

kácení dřevin 2017

Tímto Vás informujeme o vydaných povoleních ke kácení dřevin rostoucích mimo les, odborem dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice III, jako věcně a místně příslušným správním orgánem. Rozhodnutí nabyla právní moci.

Dřeviny budou káceny letos v době vegetačního klidu, nachází se na pozemcích zařazených do pasportu veřejné zeleně v majetku statutárního města Pardubice. Důvodem pro zařazení dřevin do žádosti o povolení kácení byla především jejich snížená provozní bezpečnost s ohledem na rizika spojená s jejich případným pádem nebo zlomem. Dalšími důvody pro kácení jsou: nevhodné umístění dřevin, jejich špatný zdravotní stav a poškozování majetku.

Jedná se o následující dřeviny:

-          borovici v ulici Divišova;

-          javor v ulici Dubové návrší za bytovým domem čp. 748;

-          javor ve vnitrobloku tvořeném ulicemi Na Drážce, Rumunská a Brigádníků;

-          pajasan v ulici Brigádníků za čp. 419; 

-          břízu a škumpu v ulici Lidmily Malé za bytovým domem čp. 613 – 615;  

-          břízu v ulici U Háje za čp. 1587;  

-          trnovník v ulici Erno Košťála u oplocení základní školy;

-          2 ks břízy v ulici Sezemická za bytovým domem čp. 1352 – 1353;

-          2 ks břízy, lípu a topol v ulici Luční;   

-          trnovník v ulici Erno Košťála u bytového domu čp. 994 – 995;

-          třešeň v ulici Bartoňova u bytového domu čp. 831;

-          břízu v ulici Lidmily Malé u čp. 606;

-          lípu v ulici Blahoutova u bytového domu čp. 643;

-          břízu a javor v ulici Na Drážce u bytového domu čp. 1552 – 1554;

-          trnovník v ulici Lidmily Malé u oplocení mateřské školy;

-          břízu v tzv. parčíku tvořeném ulicemi Hraniční a Raabova;

-          topol u parkoviště v ulici Husova; 

-          střemchu v zelené refýži u cyklistické stezky vedoucí směrem k obci Počaply;

-          skupinu zapojených porostů keřů jalovce v ulici Erno Košťála u bytového domu čp. 957 – 958.

 

Za pokácené dřeviny byla v rámci správních řízeních nařízena náhradní výsadba na pozemcích zařazených do pasportu veřejné zeleně na území Městského obvodu Pardubice III.